Önemli sahabelerden biri olan Ebu Hureyre (ra) şöyle rivayer ediyor: '' Bu 3 kimsenin duaları Allah katından geri çevrilmez, iftarını yapıncaya kadar oruçlu kimse, haksızlığa uğrayanın hakkını alıncaya kadar ettiği dua, evine dönünceye kadar misafir olan kişilerin duaları geri çevrilmez.''

Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurmuştur: '' Duası şüphesiz kabul edilen 3 kişi mazlum olan, yolculuk yapan ve ebeveynin evladı üzerindeki dua''

Efendimiz bakşa bir hadisinde; ''4 kimsenin duası ehemmiyet taşır, kabulünde şüphe gerektirmez. Adalet sahibi padişah, Müslüman kardeşi için habersiz yapılan dua, mazlum olanın duası, evlatlar için yapılan duadır'' diye buyurmuştur.

''Müslümanın müslüman kardeşi gıyabında yaptığı hayır dua müstecaptır. Başucunda duran bir melek vardır. Ne zaman Müslüman kerdesine hayır duada bulunursa melek amin der ve yaptığı duanın bir misli de senin olsun diye dua eder.'' Duası makbul olan kimseler arasında hasta kişilerin dualarının da olduğunu Efendimiz haber vermiştir. ''Bir hastanın yanına gittiğin zaman sana dua etmesini ondan iste. Zira hastaların duası meleklerin duası gibidir''buyurmuştur.