Nikâh, dinî bir kurumdur ve bir takım şartları mevcuttur. Mevcut olan şartları resmi nikahta yerine getiriliyorsa, belediye görevlisi tarafından kıyılan nikah gerçerli olur. Ancak yerine getirilmesi gereken şartlara dikkat edilmemiş veya görmezden gelinmiş ise kıyılan nikaha gölge düşer. Şöyle ki:

- Resmî nikâh yapacak kişiler evlendiklerine dair ifadelerini açıkça belirtiyorlar. Ancak bu ifadelerin bir kesinlik ortaya koyması gerekir. Diğer yandan bu ifadeler yoruma açık olarak değerlendirilebilir.

- Bir diğer önemli husus ise, şahitlerin Müslüman olması ve iki şahitten birinin erkek olması şartıdır. Oysa resmi nikâhta şahidin Türk vatandaşı olması yeterli sayılıyor.

- Evlenecek kişiler birbiri ile sütkardeşi olmamalıdır. Oysa resmî nikâh bu konu üzerinde durmuyor.
- Müslüman bir bayan, Müslüman olmayan bir erkek ile evlenemez. Ancak resmi nikahta buna dikkat edilmiyor.

Bu durumların hepsine dikkat edilmiş ise yalnızca resmi nikah ile yapılan birliktelik gerçektir. Çiftler birbirlerine helal sayılmışlardır.