Evlatlarımıza hayırlı bir gelecek vermek ve onların Allah katında iyi bir Mü’min kul olmasını istiyorsak çocuk yaşta eğitim vermeye başlamalıyız. Bu eğitim sadece okul dersleri ile değil ahlak ve dini bilgileri üzerine verilmesi gerekir. Çocuklarda Kur’an tefekkürü oluşturmak önemli bir konudur. Efendimiz, çocukları Kur’an ile buluşturmada ‘Kim çocuğuna Kur’ân’ı okumasını öğretirse, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır.. Kim de çocuğuna Kur’ân’ı ezberletirse, Allah kıyâmet günü onu Dolunay gibi diriltir ve evlâdına: “Oku!” denir. O her bir âyeti okudukça, Allah Teâlâ babayı bir derece yükseltir. Evlâdın ezberindeki Kur’ân âyetleri bitinceye kadar bu böyle devam eder’ buyurmaktadır. Hadisteki müjdelenen insanlardan olmak için, ayetleri anlamadan ve uygulamadan, bilinçsiz bir şekilde ezberlemek olarak aklımıza gelmemelidir.

Evlatlarda Kur’an tefekkürü oluşturmak için öncelikli olarak karşılarındaki kitapla nasıl bir muhatap kurmaları gerektiği öğretilmelidir. Günümüzde uygulanan eğitimlerde daha çok direk ezbere gittikleri için istenilen verim elde edilemiyor. Çocuklarda Kur’an sevgisi ve bilinci oluşturulmalıdır. Eğitimlerin sıkıcı ve çocukların seviyesine inmeden verilmemesi gerekir. Bilinçsiz bir şekilde ezberlenen Kur’an, insanı tefekkür noktasında yeterli dereceye ulaştıramayacağı gibi Kur’an’la birlikte dirilmeyi de önleyecektir.