Aile, milletleri oluşturan temel kavramların başında gelmektedir. Bu ailelerin sağlam olması, geleceğin garantisidir. Ailelerin cevheri olan evlatların yetiştirilmesi görevi ise annelerindir. Yani anneler milletlerin geleceğinin teminatını ellerinde tutmaktadırlar. Toplumların umut ışığı, parlak yarınların müjdeleyicisi rolündedir. Her anne şefkat kahramanı sayılmıştır. Duyguların en incesi, sevgilerin en fazlası ve merhamet hisleri annede bir araya getirilmiştir. Kendinden bir parça olan evladı için her türlü acıya göğüs gerebilir, her türlü fedakarlık davranışında bulunabilir. Allah’ın insanlığa en güzel nimetidir anneler.

İslam dini, anne olarak kadının mevkisini çok kutsal bir yere getirmiştir. Kadınlar erkeklere nazaran daha ince fikirli zarif ve hassas varlıklardır. Kadının fıtratındaki en yüce duygu annelik duygusudur. Anne olmak zor görevler ve sorumluluklar içerisine girmektir. Bu görevler annelere dünyada mutlu olmayı sağlarken ahirette ise mükafat olarak geri dönecektir. Annelerin bu kutsi görevin ve sonuçlarının farkında olması gerekmektedir. Bilinçli anneler çocuklarının ebedi saadetini dünyevi kaygıların önünde tutarlar. Dünyevi sıkıntıların geçici olduğunu bilirler ve ona göre evlatlarını yetiştirirler.

Annelerin vazifelerinin en başında evlatlarının terbiyesi gelmektedir. Evlat ilk terbiyeyi okuldan ziyade anne kucağında alır. Dünyaya şekil veren, topların kahramanlarını yetiştiren, bilinçli annelerin ellerinde büyüyen çocuklardır. Evlatlar İslam şuur ve ahlakının örneklerini annelerinden öğrenip hayata uygularlar. Yani anne ne kadar İslam bilincinde hayat yaşar ve bu doğrultuda olgun olursa evlatları da aynı şekilde geleceğe emin adımlar atmada olgun düşünceli davranışlarda bulunacaklardır.