Yüce Allah, cehennemi kullarının günah işlemekten uzak durmaları için yaratmıştır. Allah, emir ve yasaklarına uymayan kullarının ceheneme gideceğine dair yüce kitabımın Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette insanları uyarmıştır.

Sevgili Peygamberimiz cehennemlik olan kişilerin en önemli özelliklerini katı kalplilik, kabalık, cimrilik ve kurularak yürümek olarak belirtmiştir. Bu kimseler diğer insanları kendinden farklı olarak nitelendirir, onları aşağılayıcı davranışlarda bulunur, sevgiyi ilgiyi ve maddi manevi şeyleri onlara fazla görürler. Sahip oldukları büyüklük hissi kendilerini toplumdan uzaklaştırmıştır.
Hârise İbni Vehb radıyallahu anh Hz. Muhammed (s.a.v.)’i şöyle buyururken dinledim, dedi:
“Size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Katı kalbli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.”

Yüce Allah’ın hiç sevmediği ve en fazla gazap buyurduğu mânevî bir hastalıktır. Rabbimiz yarattığı kullarını çok sevdiği için onları kıracak davranışlar sergilenmesini istemez. Verdiği maldan onlara da verilmesini, gönüllere koyduğu sevginin onlara da gösterilmesini ister. Kibirli kişileri, yalnız Allah’a ait olan büyüklük sıfatına ortak olmaya çalıştıkları için sevmez.
İnsanın acizliğinin ve yetersizliğinin farkına varmaması ve büyüklük sergilemesi, küçük dağları ben yarattım havasına girmesi, insanlara değer vermemesi Cenâb-ı Hakk’ın affetmeyeceği bir davranıştır.
.