Doğruluğu belli olmayan bazı zayıf rivayetlerde, Çarşamba günü tırnak kesmek, “uğursuz”, bazılarında ise “uğurlu” olarak söylenmektedir. Doğrusu bir günü uğursuz veya uğurlu saymak, Allah’a inancı yeterli olmayan insanların inanacağı batıl bir inançtır. Çünkü haftanın her günü Allah’a aittir. Kim, bu günlere uğursuzluk izafe ederse, kendi uğursuzluğunu bulur. Kim de Allah’tan başka hiçbir şeyin, fayda ve zarar vermeyeceğine kesin bir şekilde iman ederse, bu meselede hiçbir şeyin ona zararı olmaz.

Yani, bir uğursuzluk varsa, bu uğursuzluk sadece buna inanan kimseye gelir. Öyle ise asıl sorun bu batıl inançtır. Bunun yanında İslâmiyet’te uğursuzluk inancı diye bir şey yer almamaktadır. Peygamber Efendimiz (asm), birçok hadis-i şerifinde hayvan, insan, eşya gibi varlıkların uğursuzluk düşüncelerinin hepsini yasaklamıştır.

Tırnaklar uzadıkça, parmağa zarar vermeyecek şekilde kesilmelidir.Bu günlerde pek çok kimsenin süslenmek veya farklı bir düşünce ile uzattığı tırnaklar, İslam ahlâkında uygun görülmeyen bir mevzudur.