İbn Kayyim el Cevziyye’ye göre yüz güzelliğini ve nurunu azaltıp, çirkinleştiren dört kötü amel vardır. Bu ameller Müslümanın hem dünya hayatını hemde ahiret hayatının çirkinleşmesinde etkilidir. Buna göre diyebiliriz ki, bu dört ameli yapmamak yüz güzelliğini ve nurunu arttırır.

İşte insanın yüzünü ve dünyasıyla ahiret hayatını çirkinleştiren 4 amel şunlardır:

1- Yalan söylemek: yalan söylemek hem karakteri hemde yüzü çirkinleştiren en büyük amellerden birisidir. Hem büyük günahlardan sayılır. ‘Yalan sözden kaçının’ ( Hacc/ 30)

2- Hayasızlık: İnsanlar arasında sürekli olarak söylenen iç güzellik tabiri tam olarak hayadan bahsetmektedir. Hayasızlık insanın hayatını kararttığı gibi yüzünü de çirkinleştiren amellerdendir. ‘Haya, baştan başa hayırdır’ (Müslim)

3- Bilgisizce soru sormak: Müslüman bir kulun öğrenmek için soru sorma şarttır. Ancak bir şey araştırmadan bilgisizce sorular sormak konuyu saptırır ve amacından çıkartır. Zaten büyüklerimiz ‘Kişinin aklı, sorduğu sorularda gizlidir.’ sözü ile her şeyi açıklığa kavuşturmuştur.

4- Açık olarak günah işlemek: Peygamber Efendimiz ‘Ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır, günahı alenî işleyenler hariç. Kişinin geceleyin işlediği kötü bir ameli Allah örtmüştür. Ama, sabah olunca o: "Ey falan, bu gece ben şu şu işleri yaptım!" der. Böylece o, geceleyin Allah kendini örtmüş olduğu halde, sabahleyin, üzerindeki Allah'ın örtüsünü açar. İşte bu, günahı alenî işlemenin bir çeşididir’ hadisinde bu konuyu açıklık getirmiştir.