Dünyanın yedi harikasının içinde Babil'in Asma Bahçeleri'de yer almaktadır. Milattan önceki yıllarda yapılan ve tahminen Suriye-Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Mezopotamya'da bulunan Babil'in Asma Bahçeleri Asur Kraliçesi Semiramis tarafından yaptırılmıştır. Diğer bir rivayete göre ise Nebuchadnezzar tarafından inşa edilmesi üzerinedir. Asma bahçeler Nebuchadnezzar'ın memleket hasreti çektiği için üzülen karısı Amyitis'i neşelendirmek ve memletinde olduğu hissinin verebilmek için yaptırılmıştı. Amytis, Medes kralının kızıydı ve iki ülkenin müttefik olması amacıyla Nebuchadnezzar ile evlendirilmişti. Geldiği yerde yeşilin her tonu mevcut, engebeli bir arazi idi.  Geldiği Mezopotamya ise dümdüz  alışık olmadığı bir yerdi. Onun geldiği ülke yeşil, engebeli ve dağlıktı. Mezopotamya'nın bu dümdüz ve sıcak ortamı onu Mezopotamya'ya alışamayan Amytis üzüntüden depresyonlara girmişti. Kral ise karısının bu haline üzüldüğü için sıla hasreti çekmesine dayanamayıp memleketinine benzer bir bahçe yaptırmıştır.

Babil’in güzelliklerini  tarif edebilmek için en eski tarihçilerden olan Herodot, MÖ. 450 yıllarında; “Babil yeryüzünde bilinen bütün diğer şehirlerin ihtişamını aşar” ifadelerini kullanmıştır. Asma Bahçeler içerisindeki büyük terasların ve bu teraslardan akan suların ve yapay olarak hazırlanan dağların , yeşil ile buluşmasından meydana geliyordu. Dünyanın 7 harikalarının arasına girmeyi başarmıştır lakin günümüzde izleri silinmiş durumdadır.