Dinimizde Allah ve Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v)’e itaatten sonra anne babaya itaat ikinci sırada gelir. Kul hakları arasında en önemli olanıdır anne baba hakkı. Bizim bu dünyadaki maddi olarak varlık sebebimizdir onlar. Hem bu dünyamızı hem de ahiretteki dünyamızı inşa etmemize yardımcı kişilerdir. Aile ortamı, bir çocuğun geleceğine yön veren ilk mektep görevini üstlenir. Bu sayılan nedenler doğrultusunda anne ve babanın hakları sayıyla ifade edilemeyecek kadar fazladır. Fazilet sahibi ebeveynler, çocukları için rahmet ve bereket sayılırlar.

Dinimizde anne ve babaya karşı büyük saygı vardır. Onların haklarının ödenemeyeceği gibi onlara karşı saygı ve sevgiye denk olacak kimse de yoktur.Allah Kur’an-ı Kerim’de anne baba için şöyle buyurmaktadır: “Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını vasiyet ettik. Çünkü anası, onu nice sıkıntılara katlanarak karnında taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana, sonra da ana-babana şükret’’Lokmân- 14

Efendimiz Hz. Muhammed ise bu konu şu hadisleri söylemiştir: “Allah Teâlâ’nın rızâsı, anne ve babayı hoşnut ederek kazanılır. Allah Teâlâ’nın gazabı da anne ve babayı öfkelendirmek sûretiyle celbedilir.”

“Hiçbir evlât, babasının hakkını ödeyemez. Şayet onu köle olarak bulur ve satın alıp âzâd ederse, babalık hakkını (ancak o zaman) ödemiş olur.”