İslam’da dini bayramlardan bir gün öncesine arefe günü denilir. Arefe gününde yapılması gereken ibadetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

-Arefe gününde başımızı secdeden kaldırmamak gerekir, kuşluk namazı, teşbih namazı, şükür namazı ve kaza namazlarımızı kılabiliriz.

-Ölmüşlerimiz için bu günde kabir ziyaretleri yapabiliriz. Yasin ve Mülk surelerini okuyarak ruhlarına hediye edebiliriz.

-Arefe günü, salavat, kelime-i tevhit, ve bolca istiğfar okumak tavsiye edilen ibadetler arasındadır.

-İhlas suresi arefe günlerinde bolca okumak gerektiği çok fazla din adamları tarafından söylenmektedir. Peygamber Efendimiz Hz.

-Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde söyle buyurmuştur: ‘İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir.’

-Arefe günler Efendimiz şu duayı okurdu: ‘Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.’

-Arefe gününde 100 kez okunması gereken dualar vardır.
Bismillahir Rahmanir Rahim
Kul hüvellahü ehad. Allahüs Samed. Lem yelid velem yüled. Velem yekün lehü küfüven ehad.
La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül mak'adel mukarrabe ındeke yevmel kıyameh.

-Arefe gününden bir gün öncesine ise tevriye denmektedir. Efendimiz tevriye günü için ‘Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer.’ buyurmuştur.