1- Allah’ın büyük bir nimeti
‘Ve O’nun âyetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevceler yaratmıştır ki, onunla sukûn bulasınız. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet kıldı.Muhakkak ki bunda, tefekkür eden bir kavim için mutlaka delillervardır.’ (Rum-21)

2- Evrensel bir sünnet
‘Ve Biz, herşeyden (zıttıyla kaim kılarak) çift yarattık. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz.’ (Zariyat-49)

3- İnsanın fıtri bir ihtiyacı
‘İnsanlara, "kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan" şehvetleri (aşırı düşkünlükleri) güzel gösterildi. Bunlar, dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah, O'nun katındaki en güzel sığınaktır.’ (Al-i İmran-14)

4- Peygamberlerin genel sünneti
‘Andolsun, senden önce de resûller gönderdik. Onlara da eşler ve zürriyyet (çocuklar) kıldık. Bir resûl için, Allah’ın izni olmaksızın bir âyet getirmesi olmaz. Her zamanın, bir kitabı vardır.’ (Rad-38)

5- Mü’minlerin karakteri
‘Ve onlar: “Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere (takva sahiplerine) imam kıl.” derler.’ (Furkan-74)

6- Zenginlik nedeni
‘Ve sizden eşi olmayan erkekleri ve kölelerinizden salih olanları ve eşi olmayan kadınlarınızı evlendiriniz. Eğer onlar fakir iseler Allah onları fazlından zengin kılar. Ve Allah, Vâsi’dir (ihsanı, ni’meti çok olandır), Alîm’dir.’ ( Nur-32)