İnsan yaratılış fıtratı gereği yanlızlığını gidermek için bir arkadaşa, dosta ihtiyaç duyar. Kendine arkadaş olarak şeçtiği kişilerin ister istemez zamanla huyundan suyundan etkilenmeye başlar. Bu sebeple kendimize arkadaş seçerken bizi doğru yolda yürütecek insanları bulmalıyız. Bizi her alanda Allah'a yakınlaştıracak dostlar edinmeliyiz. Kullukta iyi insanlarla hemhal olmak, kötü insanlardan uzak durmak insanı manen yükseltir. Bunun aksine kötü insanlarla ve Allah'tan uzak duranlarla birlikte oturup kalkmak kişinin kendisinide onlara benzetmesinin önüne geçemez. İnsan bu sebeplerden dolayı kimlerle birlikte dostluk kurduğuna dikkat etmesi gerekir.

Huy ve karakter insandan insana geçebilir. Kişi kendisine hayırlı bir dost edinmeli ki hayra eğilimi artsın. Kötü insanlarla birlikte olursa hayra olan ilgiside azalır. Bu durumu 'Üzüm üzüme baka baka kararır' ifadesi ile çok güzel anlatmışlardır.  İnsanın hal ve karakterinin diğer insanlara benzemeye meyilli bir özelliği vardır. Fardında olsun yahut olmasın muhabbet içinde bulunduğu insanların halleri ile benzeşir. Bundan dolayı Allah'ın sevdiği sadık insanlarla birlikte muhabbet içerisinde olmalıyız. Allah'u Teala ayetinde '...Sadıklarla beraber olunuz.' buyurmuştur.

Kötü arkadaş insanı Allah'a yakınlaşmaktan alıkoyduğu gibi onun kurtuluşa ermesinede mani olur. Zamanla insanın kötü halleri normal karşılamasına sebep olur. Kendimizi Allah'a yakınlaştırmak için hemhal olduğumuz insanların sadık birer kul olmasına özen göstermeliyiz.