Yüce Allah’ın insanda tecelli olan mucizeleri pek fazladır. Bu mucizeler arasında parmak, yüz, göz uzuvlarının her insanda farklılık göstermesi ve insanların tümünü birbirinden ayırması en belirgin ve en önemli mucizelerindendir. Efendimiz Hz Muhammed (s.a.v.)’e yakın, dört halifeden biri olan Hz. Ömer, bu konuda şöyle demiştir: ‘İnsan yüzünün genişliği ve uzunluğu bir karıştan ibarettir, Kaş, göz, burun, ağız gibi yüzde bulunan uzuvların yerleri kesinlikle değişmez. Buna rağmen doğuda ve batıda bulunan insanların birbirine tamamen benzeyeni yoktur. Şu minicik deri parçasında dahi hududunun sonsuz kudretini gösteren Allah, ne kudretli ne yücedir’

İnsanın parmak izi Allah’ın en muhteşem mucizelerinden birisidir. Her insanın parmak izinin farklı olması gibi her parmağının izi diğer parmaklarından da farklıdır. Günümüzde bunun ispatı olarak parmak izi ile açılan elektronik aletleri gösterebiliriz. İnsanların parmak izlerini inceleyen Daktiloskopi denilen bir alan dahi bulunmaktadır.

İnsanların yüzü ve parmak uçlarının farklı olması gibi gözler de insanları birbirinden ayıran bir uzuvdur. Göz ile sahibini tanıyan teknolojik aletlerin kullanılması giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. 1 cm2 bile olmayan küçücük bir alanda bile ne farklılıklar gösteren Allah ne yücedir.