Allah'ın yarattığı tüm varlıklar kendilerine özgü bir biçimde zikir halindedirler. Her varlığın zikir hareketeri birbiriden farklılık gösterir. Muhyiddin-i Arabi '' Bütün varlıklar kendine has surette Allah'ı zikrederler. Yalnız onların bu halleri birbirinden farklıdır'' buyurur.

Allah'ı zikreden 4 grup varlık bulunmaktadır. 

CEMADAT:  Zikir grubunun başında cemadat gelir. Yani taş, su ,toprak gibi cansız varlıklar  Allah'ı en çok zikreden gruptur. Çünkü nefisleri yoktur, yemeye, içmeye ihtiya. duymazlar. Allah cemadatın uyanık olduğunu ''Eğer Biz, bu Kur’ân’ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allâh korkusundan, büyük bir haşyetle paramparça olmuş görürdün. İşte Biz, insanlara düşünüp tefekkür etmeleri için böyle misâller veriyoruz.” (el-Haşr, 21) ayetinde bildiriyor.

NEBADAT: Arabi Hazretlerinin diğer rivayetine bakarsak Allah'ı zikretmek konusunda cemadattan sonra nebatat gelir. Bu grubun su, hava, ve güneşe ihtiyaç duydukları için ikinci sıradadır.

HAYVANAT: Bu gurubun hayatını sürdürebilmesi için ihtiyaçları nebatattan daha fazla olduğundan  nefsi duyguları fazladır.

İNSAN: Allah'ı en az zikreden grup ise insanlardır. Çoğu varlığa ihtiyaç duyduğu için nefsaniyet duyguları en fazla olanlardır.