İnfak etmek dinimizde önemli bir meseledir. İnfak, insanın helal yollar ile elde ettiği malı, ihtiyacına ve diin gerekli yahut hoşgördüğü yerlerde harcamasına demektir. Allah'ın verdiği her türlü nimeti müslüman arkadaşlarıyla paylaşması anlamına gelmektedir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bir çok yerde müslümanlara 'Allah yolunda infak' etmelerini emir ve tavsiyelerinde bulunmuştur. Allah yolunda harcama yapanlar övülerek bahsedilmiştir. Bu ayetlerden bir tanesinde 'Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyi olanından ve sizin için yerden bitirdiklerimizden infak edin, Kendinizin göz yummadan alamayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki, şüphesiz Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, övülmeye layık olandır” (2/267) buyurmuştur.

İnfakta önemli olan müslümanın gönülden vermesi ve verdiğinin faydalı ve sevdiği bir şey olmasıdır. Kurtuluşa vesile olmak ve Cennete girmek için Allah yolunda samimi bir infakta bulunmalıyız. Allah yolunda yapılan infaklar insanın mallarınında bir azalma göstermez. Aksine mal ve mülk bereketlenir ve lezzet kazanır. Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in infakla ilgili bir kaç hadisi :

-"Müslüman olan bir kul, sahib olduğu her bir maldan Allah yolunda bir çiftini infak ederse, cennetin kapıcıları onu mutlaka karşılar ve her biri kendi beklediği kapıdan girmesi için davet eder."

-"Eğer kadın, evin yiyeceğinden zarar vermeyecek şekilde infak ederse, kadın infâk ettiği için, erkek de kazandığı için sevaba kavuşurlar, malı koruyan vekil harc için de aynı şekilde sevab vardır. Bunlardan birinin sevabı diğerinin sevabından hiçbir şey noksanlaştırmaz."

-"Namaz, oruç ve zikir Allah yolunda infak üzerine yediyüz misli katlanır."