Aile kavramı İslam dininde önemli bir yere sahiptir. Ailevi değerlere büyük önem veren dinimiz Müslümanların aile uhuvveti sağlamaları konusunda bizlere bir takım ahlaki kavramlar üzerinde durmmızı söylüyor. Aile terimi insanın sürekli ihtiyaç duyacağı bir ortam demektir. Buradaki ihtiyaçlık sadece maddi anlamda değildir. Buradaki ihtiyaçlık ailenin üzerine bina edildiği değerlere olan ihtiyaçlıktır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de Duha suresi 6. ayette  “Seni ihtiyaç içinde bulup da zenginleştirmedi mi?”buyurmuştur. Buradaki zenginlik maddi bir durum ifade etmediği gibi aile ye iihtiyaç duymakta sadece maddi anlamda anlaşılamaz. 

Aileyi ayakta tutacak ve aile içi uhuvveti sağlayacak değerler arasına muhakkak en önemlileri sadakat, adalet, iffet, ihsan değerleridir. Sadakat, Allah'a ve Rasulü'ne karşı sorumlu olmamızın yanında insanlarla olna iletişim içerisinde her alanda gerekli olan bir erdemdir. Bu anlamda kişi hayatı boyunca kendisine karşı sorumlulkları üstlenmektedir. Eşler arasında uzun yıllar sürecek ilişkinin temel kavramlarından birisidir. Aile bireylerin birbirlerine adaletli davranmaları sağlam bir aile temellerinin oluşmasını sağlamıştır. Aile içerisinde sadakat, adalet, iffet ve ihsan kavramlarına sahip olduğu müddetçe;

● Eşler birbirine karşı sevgi saygı ve güven içerisinde olur.
● Elini, dilini, gözünü, kalbini her türlü haramdan korur, günahtan uzak dururlar.
● Aile yuvası dünyadaki cennetleri olur.
● Kanaat, tevazu, cömertlik, diğergâmlık gibi meziyetler; yetimi, öksüzü himaye, güçsüze yardım, infak, tasadduk, paylaşma gibi erdemler hayat felsefeleri olur.