Peygamberler Şehri olarak bilinen Şanlıurfa, Müslümanlar için önemli olduğu kadar Musevilik ve Hristiyanlık dini içinde önem taşımaktadır. Şanlıurfa'da bulunan Ulu Cami bu dinler için manevi bir değere sahip olduğundan büyük ilgi görüyor. 

Şehrim merkezinde bulunan cami, tarihi camiler rasında yer alıyor. Bu cami, yapıldığı zamanlar sinagog olarak kullanılmıştır. Cami milattan sonra 435 yılında piskopos Rabula'nın talimatları ile Stephon Kilisesi'ne çevrildi. Yapımında alışık olunmayan kırmızı mermer taşların kullanılması sebebiyle bu tarihi yapıt '' Kızıl Kilise'' olarak biliniyor. 1170'li yıllarda Zengiler'in uğraşları sonucu ''Ulu Cami''adını alarak müslamanların ibadethanesi görevini üstlendi. Ulu Cami, Anadolu'daki ilk namaz kılınan ibadethanelerden biridir. Zamanla tadilat gören cami, kentin ibadet en çok tercih ettiği camilerden biridir.

Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık, Anadoluda kiliseden camiye çevrilen tarihi eserlerden biri olan Ulu Cami'nin asırlar boyunca mabet olarak kullanılmış olduğunu ve Hristiyanlık,Musevilik ve İslam dinine ev sahipliği yaptığını belirterek, Kızıl Kilise olarak bilinen tarihi yapı Müslümanlar tarafından Kızıl Mescit olarakta adının geçtiğini belirtti.