Korana dedi ki..

Mustafa Cerit
25 Mart 2020 Çarşamba 09:49

Hoca Nasreddin'e sorarlar:
- O merkebe niye T3RS binersin?
-Arkayı görmek için..
-Giderken önünü görmek daha doğru değil mı?
-ElHak Doğru, lâkin onu bizim merkep görüyor.

Sunulan görüntüyle, zahmetsiz görülen manzarayla yetinip, kabullenmek pek kolay, hatta konfor. Ona herkes bakar ve görür.

MARiFET ve san'at, gösteriler ötesini, rejisörü ve yönetmeni basiret ile görmek, satır arasını okumak. Açık açık yazılıp anlatılanlar arkasındaki sırrı, gizleneni okumak, ER KiŞinin payına düşen kazancı ve kârı.

Dünyada Medyanın, patron adına, hükümetler hesabına gizleyip sakladıkları, her zaman manşetlerden ve ekranda açıkladıklarından çok. (İnsan için gaip, dama zahire baskın.) 

Binlerce TEFSİR yazılmış İslam tarihinde Müfessir (tefsirci) kimdir? sorusuna cevap olan bir tarif de şudur: -Kelime ve cümleler ötesi Muradı-İlâhîyi, maksadı özümseyip sunandır, müfessir.

Feylesof Sokrat'ın, talebesine verdiği önemli bir ders ise pek meşhur: 
-"Bir işi  en iyi bilen, unutma ki, hilesini ve çaresini de en iyi bilendir."

Bunca ukalalıktan sonra gelelim, bizi hapseden Coronavirüs'ün fısıltılarına:

-Nano teknoloji, nükleer tıp, dijital iletişim diye hava atarak kibir-ucub ile kendinizi kandırmayın. Sır bir mikrop (KerbiAzim) karşısında topunuz birden acizsiniz.

- "Sürekli devrim" gibi, tatminsiz histeriye dönüşen özgürlüklerin de bir sınırı var. Özgürlükler, başkasının hürriyet sınırında biter. (Arada bir metrelik "sosyal mesafe"yi yeni öğrendik.)

-Kainat her an bir yaratılış ve yok oluş seyrinde. Enerjiniz kendi eseriniz değil, pilli bebek gibisiniz. Bir aksırık- tıksırıkla milyonlarca canlı partikül, hücreye girip sizi bir nefese muhtaç bırakmakta, salgınlara dönüşmekte. Ukalalık etmeyin hizaya gelin.

-Ey insan yaratılıp, serazat (başıboş) bırakılmadın. Senin bir sahibin var, koruyup yaşatan. O tanınmaz, onun hukukuna saygılı davranılmazsa, dünyanız devrilir, hayatınız kayar.

Coronavirüs "haddini bilme"ye dair başka neler neler konuştu, tercümanlık sırası sizde.

Ahmet Tezcan

Merhaba Leyla, Yine Ben, Yine Benden; Hem Yaralı Hem Bitkin

Dr. Ömer Aydın

Devlet, Ali Şükrü Bey Cinayeti İle Yüzleşmelidir

Mustafa Cerit

Ceza mı, İkaz mı?

Abdurrahman Pala

Cambazı Değil Gerçekleri Görün!

Ahmet Tekin

İsra ve Zümer Surelerinin Fazileti