Kaç yaşında olursak olalım her gün hem hayatımıza hem de aklımıza yeni kelimeler işleniyor. Bazı kelimeleri ilk duyduğunuz an anlamanız olanaksızdır. Bazılarının söylenişi çok hoşunuza gitse de anlamını bilmiyorsunuzdur.

Kulağa Hoş Gelen Az Bilinen Kelimeler

Şöyle bir düşününce sözlükte yer alan güzel kelimelerin, güzel olma sebebinin az kullanıldıkları için olabileceği düşüncesi akla geliyor. Siz yine de hem kelime dağarcığınızı genişletmek hem de bu yönünüzü insanlara göstermek adına bol bol farklı kelime kullanmaya özen gösterin. Elbette bunu yaparken cümle içinde doğru kullanmak ve anlamlarını bilmek de büyük bir öneme sahip.

Zevahir

Arapça kökenli olan bu kelime, zahir kelimesinden türetilmiştir. Dış görünüm anlamına gelen zevahir, bir eşyanın ya da kişinin dışarıdan göründüğü hali, dış yüzü olarak anlamlandırılabilir. Günümüzde “zevahiri kurtarmak” olarak kullanılan bu kelime ile kişinin karizmasını ya da yaptığı işi hızlıca toparlaması olarak kullanılmaktadır.

Ehvenişer

Arapça kökenli olan bu kelimenin anlamı kötülerin arasında daha iyisi anlamına sahiptir. Günümüzde ise bu kelimeyi biz “kötünün iyisi” olarak kullanıyoruz. Mevcut kötü şeyler arasında seçim yapıldığında onların arasındaki en iyi olanı kasteden bu kelimeyi aslında günümüzde sıkça kullanabileceğimiz de aşikar.

Meyus

Arapça kökenli olan bu kelime, üzgün, ümitsiz, kederli ve karamsar anlamlarına gelmektedir. Ümitsizlik anlamına gelen “yeis” kelimesi ile aynı kökenden gelen bu kelime, çoğunlukla olaylar karşısında hissedilen bıkkınlık, karamsarlık ve yorgunluk hali için kullanılır.

Girift

Farsça kökene sahip olan girift kelimesi, karışık anlamına gelmektedir. Girişik kelimesi ile eş anlamlı olan bu kelime, iç içe girmiş, birbirine dolaşmış, ve çapraşık gibi anlamlara da sahiptir. Aynı zamanda girift kelimesi, neye benzeyen, üflemeli bir çalgının da ismidir. Bu çalgıyı çalan kişiye ise giriftzen denmektedir.

Haddizatında

Arapça kökene sahip olan bu kelime, aslına bakacak olursak, aslında, esasında anlamına gelmektedir. Had kelimesi Arapça sınır anlamına gelir. Zat kelimesi ise kişilik, öz anlamlarına gelmektedir. Bu iki anlam göz önüne alındığında, herhangi bir konu hakkında açıklama gerçekleştirirken, aslında kelimesi ile önceki cümleleri kapatmış, zat kelimesi ile de kendi düşüncelerin ortaya konulduğu bir cümle ortaya çıkmış olur.

Canhıraş

Farsça kökenli olan bu kelime, iç tırmalayan, yürek parçalayan ve dayanılamayacak biçimde üzüntü veren anlamlarına gelmektedir. Hıraş tırmalayan anlamına gelir. Bu kelimedeki hüznü anlamanız için aslında kelimenin anlamını bilmeniz de gerekmiyor. Duyduğunuzda ya da kelime ağzınızdan daha çıkarken sahip olduğu hüznü hissediyor olmalısınız.

Vaveyla

Arapça kökene sahip olan bu kelime, feryat, çığlık, bağırma anlamlarına geliyor. Herhangi bir olay karşısında duyulan şaşkınlığı ve acıyı ifade ederken kullanılacak olan bu kelimenin söylenişi de oldukça güzel.

 Son Dakika Kadın Haberleri için aşağı kaydırın