Son Dakika Coronavirüs Haberleri Korona Yaz 8119'a Gönder 10 ₺ Bağışta Bulun

İsra ve Zümer Surelerinin Fazileti

Ahmet Tekin
28 Mart 2020 Cumartesi 10:24

Âişe r.a. anlatıyor: “Peygamber s.a.: Zümer sûresi ile (39. sûre) Beni İsrâil, (İsrâ 17. sûre) sûrelerini okumadan uyumazdı.”

Kehf Sûresinin Fazileti

 Ebü’d-Derdâ’ r.a.’den: Peygamber s.a.: “Kehf sûresinin ilk on âyetini ezberleyen kimse, Deccâl fitnesinden korunur” buyurdu. Tirmizî’nin anlatımı şöyledir: “Kim Kehf sûresinin ilk üç âyetini okursa, Deccâl fitnesinden korunur.”

 Ebudderda r.a.’den: Peygamber s.a. şöyle buyurdu: “Kim Kehf sûresinin son âyetlerinden bir kısmını ezberlerse, Deccâldan korunur.”

Ebû Saîd r.a.’den: Peygamber s.a.: “Kim, Cuma günü Kehf sûresini okursa, iki Cuma arasındaki, kendisi ile ilgili her şeyi nûr ile aydınlatmış olur” buyurdu. Diğer bir nüshada: “- Nûr, kişi ile Beyt-i Atik (özgür mabed-Kâbe) arasındaki, kendisi ile ilgili her şeyi aydınlatır” buyurulur.

Fetih Sûresinin Fazileti

 Ömer r.a.’den: Peygamber s.a.: “Bu gece bana, güneşin üzerine doğduğu bütün varlıklardan daha çok sevdiğim bir sûre indirildi” buyurdu. Bundan sonra da “İnnâ fetahnâ leke fethan mübinen = Biz, senin istikbalin için, önündeki engelleri kaldıran parlak bir zafer kapısı açtık. Eşsiz bir fetih ihsan ettik” âyetini okudu. Müslim’in anlatımı şöyledir: “Bana güneşin üzerine doğduğu bütün varlıklardan daha çok sevdiğim bir âyet indirildi.”

Tesbih ile Başlayan Sûrelerle Haşr Sûresinin Fazileti

İrbâd b. Sâriye r.a.’den: Peygamber s.a. uyumadan önce, Sebbeha - Allah’ı tesbih ve tenzih ile başlayan sûreleri okur ve: “- Bu sûreler içinde, bin âyetten hayırlı bir âyet vardır” derdi.

Ma’kil b. Yesâr r.a.’den: Peygamber s.a. şöyle buyurdu: “Kim, sabah kalkarken üç defa “Eûzu billâhi’s-Semîi’l-alîmi mineşşeytânirracim ilâhi rahmetten kovulan şeytandan, şeytan tıynetli ahlaksız azgınlardan, şeytanî güçlerden, işiten ve bilen Allah’a sığınırım” der ve Haşr sûresinin sonundan üç âyet okursa, Allah, o kimseye, akşama girinceye kadar duâ ve istiğfar etmek üzere yetmiş bin Melek vazifelendirir; o gün ölürse, şehit olarak ölür. Kim akşama girerken okursa, o da aynı dereceye ulaşır.”

Mehmet Hakan Kekeç

Yıldırım Bayezid’in Kemikleri Neden Yakıldı?

Ahmet Tezcan

Afedersiniz Ama Siz Aynalı Sazan Mısınız?

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın

Genetiği Değiştirilmiş Doktorlar (GDD)!

Dr. Ömer Aydın

27 Mayıs'ta Türkçe Ezana Direnen Alperen

Halit Emre Aydın

Biz Çocuklar Gibi Şendik, Ama Şenlik Yetmezdi

Erdal Şimşek

İstifa Et Ey Ahmak Bülent Arınç!