İlahlık yada mesihlik iddiasında bulunan garip tipler