İhlas Suresinin Faziletleri 2

Ahmet Tekin
26 Mart 2020 Perşembe 10:10

Ebu Hüreyre r.a. anlatıyor: Peygamber s.a. ile birlikte geliyordum. Rasulüllah s.a. bir adamın İhlâs suresini “Kul hüvallahü ehad, Allahu’s-samed = O’dur, O. Allah’tır, Allah. Tektir, Tek, de. Allah’tır, Allah. Artmayan, eksilmeyen, ayrıştırılmayan, bileşik olmayan, ezeli ve ebedi kavrayan; varlığın hayatını ve mevcudiyetini borçlu olduğu, muhtaç olunan, ihtiyacı olmayan, boşluk bırakmayan, ilahlığında, otoritesinde, mülkiyetinde, tasarruflarında ortağı bulunmayan, varlık alemini ayakta tutan, kainatın asli düzenini elinde bulunduran, yenilmez, yüce, gerçek ve asıl yaratıcı, koruyucu, hesap soran, adil, sığınılan, güvenilen bâki kudret Allah’tır. Allah baba değildir, oğlu yoktur, oğul da değildir, babası yoktur, varlığından eksilmemiştir, varlığında artış da olmamıştır. Zatında, sıfatlarında, fiillerinde, O’na denk, eş ve benzer olabilecek hiçbir varlık mevcut değildir” okuduğunu duydu ve: “- Vacib oldu” buyurdu. Ben: “- Ne vacib oldu?” diye sorunca: “- Bu adama cennet vacib oldu” cevabını verdi.

 Enes r.a.’den: Peygamber s.a.: “- Kim, her gün iki yüz defa “Kul hüvallahü ehad = O’dur, O. Allah’tır, Allah. Tektir, Tek de” diye başlayan İhlâs sûresini (KK 112) okursa, elli senelik günahları silinir. Ancak üzerindeki kul hakkı ile ilgili borçları müstesnadır” buyurdular.

Enes r.a.’den: Peygamber s.a.: “- Kim, her gün iki yüz defa “Kul hüvallahü ehad = O’dur, O. Allah’tır, Allah. Tektir, Tek de” diye başlayan İhlâs suresini (KK 112) on defa okursa, Allah, ona cennette bir konak inşa eder” buyurdular.

Muaz b. Abdullah r.a., Babasından naklederek anlatıyor: Yağmur çiselemeye başlamış ve karanlık çökmüştü. Rasulüllah s.a.’in çıkıp, namaz kıldırmasını bekledik. Çıkınca bana: “- De!” dedi. Ben: “- Ne diyeyim?” dedim. Rasulüllah s.a.: “- Geceye girerken ve sabah kalkarken üç defa “Kul hüvallahü ehad = O’dur, O. Allah’tır, Allah. Tektir, Tek de” diye başlayan İhlas suresi (KK 112) ile, Kul euzuları (Felak ve Nas surelerini oku, her şey için bunlar sana yeter” buyurdular.

Enes r.a.’den: Peygamber s.a.: “- Kim, her gün iki yüz defa “Kul hüvallahü ehad = O’dur, O. Allah’tır, Allah. Tektir, Tek de” diye başlayan İhlâs suresini okursa, elli senelik günahları silinir. Ancak üzerindeki kul hakkı ile ilgili borçları müstesnadır” buyurdular.

Enes r.a.’den: Peygamber s.a.: “- Kim, hergün iki yüz defa “Kul hüvallahü ehad = O’dur, O. Allah’tır, Allah. Tektir, Tek de” diye başlayan İhlas suresini  on defa okursa, Allah, ona cennette bir konak inşâ eder” buyurdular.

Yağmur çiselemeye başlamış ve karanlık çökmüştü. Rasulüllah s.a.’in çıkıp, namaz kıldırmasını bekledik. Çıkınca bana: “- De!” dedi. Ben: “- Ne diyeyim?” dedim. Rasulüllah s.a.: “- Geceye girerken ve sabah kalkarken üç defa “Kul hüvallahü ehad = O’dur, O. Allah’tır, Allah. Tektir, Tek de” diye başlayan İhlas suresi  ile, Kul euzuları (Felak ve Nas surelerini oku, her şey için bunlar sana yeter” buyurdular.

Hasan Mesut Önder

ABD’nin Yeni Yönetimi Türkiye’de Kaos mu Tezgahlıyor?

Merih Bayraktar

Akort Bozulmasın!

Serkan Yıldız

Yunanistan'a Karşı Oyun Planımız

Hasan Birgül

Beyaz Amerikan Çeteleri

Yener Özen

Üretemeyen Ve Düşünemeyen Muhalefet

Talha Arslan

Fenerbahçe Zirveye Doğru