İhlas Suresinin Fazileti 1

Ahmet Tekin
24 Mart 2020 Salı 15:27

Ebû Saîd r.a.’den: Bir adam başka birinin “Kul hüvallahü ehad = O’dur, O. Allah’tır, Allah. Tektir, Tek” de”  sûresini okuduğunu, tekrar ettiğini işitti. Sonra, sabah olunca gelip, Rasûlüllah s.a.’e bunu anlattı. Sûrenin kısa oluşuna bakarak, sanki bunu küçümsediğini ifade ediyordu. Bunun üzerine Rasûlüllah s.a.: “- Hayatım kudret elinde olan Zât’a yemin ederim ki, bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir” buyurdu.

Ebû’d-Derdâ r.a.’den: Peygamber s.a.: “- Herhangi biriniz, bir gecede Kur’an’ın üçte birini okumaktan âciz midir?” buyurdular. Ashap: “- Bir gecede, bir adam nasıl Kur’ân’ın üçte birini okur?” diye sordular. Rasûlüllah s.a.: “- Kulhüvallahü ehad = O’dur, O. Allah’tır, Allah. Tektir, Tek” de.  İşte bu sûre Kur’ân’ın üçte birine muâdildir” buyurdular.

Ebû Hüreyre r.a.’den: Peygamber s.a.: “- Toplanın, bir araya gelin, size Kur’ân’ın üçte birini okuyacağım” buyurdular. Müsait olanlar toplandılar. Rasûlüllah s.a. de evden çıktı ve: “- Kul hüvallahü ehad = O’dur, O. Allah’tır, Allah. Tektir, Tek de” die başlayan İhlâs sûresini  okudu. Sonra yine içeriye girdi. Bizden bazıları diğerlerine: “- Her halde kendisine bir vahiy geldi ki, içeriye girdi” dediler. Bir müddet sonra yine çıktı ve: “- Size Kur’an’ın üçte birini okuyacağımı söylemiştim. Dikkat edin, “Kul hüvallahü ehad = O’dur, O. Allah’tır, Allah. Tektir, Tek de”  sûresi Kur’an’ın üçte birine denktir” buyurdu.

Âişe r.a.’dan: Rasûlüllah s.a. bir müfrezeye, bir adamı komutan tayin etti. Adam arkadaşlarına namaz kıldırırken, her zammı sûreden sonra ayrıca “Kul hüvallahü ehad = O’dur, O. Allah’tır, Allah. Tektir, Tek de” diye başlayan İhlâs sûresini de okuyordu. Döndükleri zaman bu, Peygamber s.a.’e anlatıldı. Peygamber s.a.: “- Sorun bakalım, bunu niye yapıyormuş?” diye talimat verdi. Sordular. Bölüğü idare eden adam: “- Bu sûre Rahman olan Allah’ın sıfatlarını ihtiva etmektedir. Bu sebeple İhlâsı namazda okumayı seviyorum” diye cevab verdi. Bunun üzerine Rasûlüllah s.a.: “- Ona haber verin ki, Allah da onu seviyor” buyurdular.

Enes r.a. anlatıyor: Ensar’dan bir zât Kubâ mescidinde imamlık yapıyordu. Onlara imamlık yaptığı her namazda zammı sûre olarak önce “Kul hüvallahü ehad = O’dur, O. Allah’tır, Allah. Tektir, Tek de” diye başlayan İhlâs sûresini  okuyor, sonra da bir başka sûre ilâve ediyordu. Her rekatta böyle yapıyordu. Arkadaşları imama: “- Ya kul hüvallahü ehad” sûresini oku veya onu bırak, bir başka sûre oku!” diye konuştular. Adam: “- Ben, onu bırakmam, size bu sûreyi de okuyarak imamlık yapmamı istiyorsanız imamlığa devam edeyim, istemiyorsanız imamlık yapmam” diye cevap verdi. Arkadaşları, imamlığa, onu kendilerinden daha lâyık görüyorlardı. Peygamber s.a.’ın yanına gelince, durumu anlattılar. Peygamber s.a.: “- Ey filan, arkadaşlarının talimatına göre okumana mani olan ne, her rekatta bu sûreyi okumaya seni sevkeden ne?” diye sordu. Adam: “- Yâ Rasûlallah, bu sûreyi seviyorum” dedi. Rasûlüllah s.a.: “- İhlâs sûresi sevgisi, seni cennete sokacaktır” buyurdular.

Ahmet Tezcan

Merhaba Leyla, Yine Ben, Yine Benden; Hem Yaralı Hem Bitkin

Dr. Ömer Aydın

Devlet, Ali Şükrü Bey Cinayeti İle Yüzleşmelidir

Mustafa Cerit

Ceza mı, İkaz mı?

Abdurrahman Pala

Cambazı Değil Gerçekleri Görün!

Ahmet Tekin

İsra ve Zümer Surelerinin Fazileti

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın

Üniversitede Hırsız Var!