Kimine göre büyük lider, kimine göre dünyayı felakete sürükleyen adamdı Hitler. Yaptırdığı farklı deneyler ve denediği yeni teknolojiler hep ilgi çekici konular arasında kendine yer bulmuştur. İşte askerlerine olumlu etki yaptığı düşündüğü bir ilaç ve detaları.