05.03.2021-16:15 (Son Güncelleme:05.03.2021-16:15)


1

Faizsiz ev ve araç edindirme ile ilgili uzun zamandır beklenen yasa sonunda TBMM'den geçti. Uygulamaya geçecek yasayla birlikte belirlenen şartlara sahip olan şirketler, yasal bir statü altında hizmet verebilecek. Böylece vatandaşın kafasındaki soru işaretleri de kalkacak.2

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na, kurulması öngörülen tasarruf finansman faaliyetine ilişkin yapı ve süreçlerin daha iyi anlaşılabilmesi için "organizasyon ücreti", "tahsisat", "tasarruf finansman faaliyeti" ile "tasarruf fon havuzu" gibi yeni kavramlar eklenecek.3

Müşterilerin, tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında tasarruf finansman faaliyeti ve tasarruf fon havuzunun yönetimi karşılığında ödeyecekleri tutar, "organizasyon ücreti" olacak. "Tahsisat", tasarruf finansman sözleşmesi uyarınca, tahsisata hak kazanılmasına ilişkin gereklerin yerine gelmesi şartıyla, tasarruf birikimlerinin ve sözleşme kapsamında taahhüt edilen finansman tutarının müşterinin, mirasçısının veya vekilinin konut, çatılı iş yeri veya taşıt edinmesi amacıyla satıcı konumundaki üçüncü kişilere hesaben ödenmesini kapsayacak.4

KURULUŞ İZNİNİ BDDK KAPSAMINDA OLACAK

KURULUŞ İZNİNİ BDDK KAPSAMINDA OLACAK

Tasarruf finansman faaliyeti" yasası, bir sözleşme kapsamında önceden belirlenen koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri veya taşıtın edinimi için faizsiz finansman esaslarına göre belirli bir süre tasarruf edilmesini, müşterilere finansman kullandırılmasın ve toplanan tasarrufların yönetiminin belirleyecek.5

"Tasarruf fon havuzu" tabiri, belirli bir dönemde tasarruf finansman şirketi nezdindeki birikmiş tasarruflar ve finansman geri ödemelerinden oluşan tutarlar toplamından, tahsisat olarak verilmiş tutarlar ile tasarruf geri ödemelerinin düşülmesinden sonra kalan tutarı tanımlayacak.6

Şirketlerin kuruluş izinleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) tarafından, en az 5 üyesinin aynı yöndeki oyuyla verilecek.7

ASGARİ SERMAYE TUTARI 100 MİLYON LİRA OLARAK BELİRLENDİ

ASGARİ SERMAYE TUTARI 100 MİLYON LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Finansman şirketlerinin, asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olacak şekilde düzenlenecek ve BDDK'ye belli standartlar oluşturma ile sınırlamalar getirme yetkisi verilecek.8

Finansman şirketleri yalnızca konut, çatılı iş yeri veya taşıt edinmekten doğan borçları finanse edebilecek. Şirketler sadece, tasarruf finansman sözleşmeleri dışında finansman sağlayacak ve yalnızca yurt içinde tescil edilmiş konut veya taşıt alımlarını finanse edebilecek.9

MÜŞTERİYE CAYMA VE SÖZLEŞME FESHİ HAKKI

MÜŞTERİYE CAYMA VE SÖZLEŞME FESHİ HAKKI

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na, "tasarruf finansman sözleşmesi" başlıklı madde eklenerek, tasarruf finansman sözleşmesinin kapsamı belirlenecek. Müşteri, sözleşme imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahip olacak, bu durumda katılım bedeli de dahil tüm tasarruf müşteriye geri ödenecek. Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesinin tasarruf dönemi bitene kadar sözleşmede fesih hakkına sahip olacak. Bu kapsamda katılım bedeli şirkette kalacak, diğer tasarrufları geri ödenecek.10

Müşterinin, sözleşme kapsamında cayma ve fesih hakkını kullanması durumunda şirketin çıkaracağı herhangi bir zorlukta, şirkete 62 bin 500 liradan az olmamak kaydıyla ceza kesilebilecek.