Haramzade İstifçiler

Mustafa Cerit
26 Mart 2020 Perşembe 10:42

Nerede tökezlersek, fabrika ayarlarına (millî damara) dönerek kurtuluruz.

Ruhen ve manen yenilenir, oradan dirilir, yeniden doğarız. Kapitalist sistem unutturmuş gözükse de, hür vicdanlarda ve gönüllerde yaşayan bir ölçümüz var:-HARAM kazanç ve İHTiKÂR.

Halkın zarûrî ihtiyaç maddelerini depolayan, kasıtlı olarak istif edip pahalansın, diye bekleyen adam da MUHTEKiR! (Yabancı kelime değil bin yıllık Türkçemiz, kütüphaneler şâhit.)

KARABORSA ve karaborsacı, sadece işin devletle olan ilişkisi, vergi açısından bir hilekârlık. Borsa yasal, kanundan kaçırılarak yapılan üretim, ticaret ve "köşe dönmek" yolu, karaborsa.

İhtikâr işi ve bu ahlâksızlığı yapan MUHTEKiR kişi kimliğiyle vicdanıyla varsa imanıyla sorumlu, Cehennemlik! Virüse karşı MASKE, bu dönemde zarurî ve hayatî ihtiyaç...

Ticaretteki aracılar tefeciler değil, gördük ki imalatçılar maske istiflemişti.  Bereket DEVLET işe el attı: -"İHTiKÂR yaparsanız, yetkim var, fabrikanıza  EL KOYARIM" deyince problem çözüldü.

Şimdi Eczanelerde MASKE sebil. 500 mg. camşişe sirke bir ay önce 4-5 lirayken ambalaj değiştirdi, 12-15 lira. Kolonyacılar hattâ baharatçılar "yok fırtınası" estirip parsa topladılar Gün kararıp durmaz.

Bugünler geçecek. Mal, can ve değer kaybıyla farklı bir dünyaya taşınacağız. Lakin bugünler unutulmayacak.  Çaremiz yok, fabrika ayarlarına döneceğiz. Kaybettiğimiz temel değerlere,

"Tabiî hukuk"a merhaba!

Ahmet Tezcan

Merhaba Leyla, Yine Ben, Yine Benden; Hem Yaralı Hem Bitkin

Dr. Ömer Aydın

Devlet, Ali Şükrü Bey Cinayeti İle Yüzleşmelidir

Mustafa Cerit

Ceza mı, İkaz mı?

Abdurrahman Pala

Cambazı Değil Gerçekleri Görün!

Ahmet Tekin

İsra ve Zümer Surelerinin Fazileti

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın

Üniversitede Hırsız Var!