Kamu borçlarına yönelik düzenlenen kanun teklifinde Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin alacaklarına kanun yasalaştı.

Yeniden yapılandırılmaya daha önce başvuramamış adaylara yeni bir fırsat sunuyor. Ancak bundan önceki yapılandırılmadan faydalanan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşların borçları kapsam dışında tutuluyor.

Kanunla, 31 Mart 2017 tarihinden itibaren kapsama alınan vergiler, vergi cezaları, gümrük vergiler, bazı idari para cezaları, topluluk sigorta primleri, sigorta primleri emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar bulunuyor.

30 HAZİRAN SON BAŞVURU

Borçlarını kanun kapsamında yeniden yapılandırmak isteyen vatandaşlar 30 Haziran 201'ye kadar başvuru yapabilecekler. Borç ödemelerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere ödenecek ilk taksit 31 temmuz 2017'ye SGK' ilk taksik 31 Ağustos 2017'ye kadar, diğer taksitler ise ikişer aylık dönemler halinde en fazla 18 eşit taksitte ödenecek. Daha kısa sürede borç ödemesi yapmak isteyen vatandaşlara ödeme seçenekleri sunulacak.

Borçların , peşin ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.