YEŞİL PASAPORT NEDİR

Türkiye’de bilindiği üzere halka açık (Bordo), şahsi  (Yeşil), hizmet (Gri), diplomatik (Siyah) ve geçici pasaport olmak üzere toplam 5 tip pasaport türü vardır. Herbiri değişik statüdeki insanlara verilmektedir. Bu pasaportlar içinde yeşil (Hususi) pasaport, genel olarak bazı kamu yetkililerine (memurlar ve kamu görevlileri) ve eski bürokratlara verilen bir pasaport tipidir. Fakat bunun için bazı prosedürler vardır.

YEŞİL PASASPORTU KİMLER ALABİLİR

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski mensupları, eski bakanlar, birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda olan yada bu kadrolar karşılık gösterilmek yada T.C. Emekli Sandığı ile alakalandırılıp emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak görev alan devlet memurları ve diğer kamu personellerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren görevlerden başka herhangi bir resmi görev ile yada kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri vakit verilir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu mensupları için, T.C. Emekli Sandığı ile ilişkilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi koşulu aranmaz. Bunlardan emeklilik yada çekilme nedenleri ile görevlerinden ayrılmış olanlara da bu tip pasaport verilir.

İl ve ilçe belediye başkanlarına, vazifeleri boyunca hususi pasaport verilir. Hususi pasaport alabilecek halde olanların eşlerine de aynı tip pasaport verilir.

Hususi pasaport almaya hakkı olduğu esnada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı tipten pasaport verilmesi olasıdır.

Hususi damgalı pasaport alabilecek halde olanların ergin olmayan yada ergin olsalar bile yanlarında yaşayıp evli olmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi süren çocuklarına 25 yaşının sonuna dek, gene ergin olsalar bile evli olmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel yada ruhsal engellerinden en az biri sebebiyle devamlı bakıma muhtaç halde olduğu resmi sağlık kurumlarının verdiği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.

Hak sahibi ebeveynin ölümü halinde ölen ebeveynden sebeple emekli aylığı (yetim maaşı) olan çocuklar iş sahibi olarak değerlendirilmeyip yukarıda söylenen diğer koşulları taşımaları durumunda hususi pasaport verilebilir.

Son Dakika Gündem Haberleri için aşağı kaydırın.