Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında bulunan 691 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, uçuş emniyetinde sorun oluşturabilecek derecede ülke sınırları içinde yapılmış, yapılacak veya kaldırılacak olan yapı, tesis ve benzeri tüm düşey engellere ait bilgiler, bu yapı ve tesisleri yapan, yaptıran, kaldıran, yapımına veya kaldırılmasına onay veren kurum ve kuruluşlarca doğruluğu onaylanarak Harita Genel Komutanlığına gönderilecek.

691 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, Askerlik Kanunu'na eklenen madde dahilinde, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı etkinlikte bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olan ve askerliğe elverişli oldukları anlaşılan yükümlülerden, yoklama kaçağı ve bakayalar dahil, kanunda yazılı geçerli mazereti olmayanlar, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp ve sevk esaslarına göre silah altına alınacaklar.

SON YILLARDA SIKÇA HELİKOPTER KAZASI YAŞANMIŞTI

Son yıllarda sıkça meydana gelen helikopter kazalarının önüne geçebilmek adına Ak Parti hükümeti yeni bir Kanun Hükmünde Kararname yayınladı. Her türlü tedbirin alınacağı bu kararname Harita Genel Komutanlığına gönderilecek.