YAŞ Yönetmeliği’nin sonrasında Subay Sicil Yönetmeliği’nde de farklılığa gidilerek bu iki yönetmelik arasındaki uyuşmazlıkların çözümü kararlaştırıldı. Uygulanan nihai değişiklikle, terfisi gelen general-amiraller ve general-amiralliğe çıkma zamanına eren albaylara ilişkin gerçekleştirilen hazırlıkların bütününün yürütme yetkisi sivilleştirildi.

YÖNETMELİK DEĞİŞTİ

YAŞ Yönetmeliği’nde gerçekleştirilen farklılığın sonrasında Subay Sicil Yönetmeliği’nde hazırlanan değişiklikle bu fiil bütünüyle Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı’nın ortak eylemiyle olacak YAŞ Sekreteryasına teslim edildi. Genelkurmay meydana getirilecek olan hazırlıklarda bütünüyle görev kapsamından çıkarılırken, kuvvet komutanlıkları sadece, terfi sırası gelen personelin sicil dosyalarını YAŞ Sekreteryası’na teslim edecek. Terfi sırasına gelmiş personel sicil ve özlük bilgilerinin ihtivasından teşkil edilen sicil notlarıyla beraber YAŞ azalarından değerlendirme notu da edinecek. Türkiye gazetesinde bulunan havadiste geçtiği üzere bu iki notun değerlendirilmesine göre terfi işlemleri tetkik edilecek.
MSB dâhilinde vücuda gelen YAŞ Sekreteryasının, darbe teşebbüsü evvelindeki tatbike birtakım yenilikleri eklemesinin söz konusu olduğu biliniyor. Bu çerçevede, daha evvel general-amiral sırasına giren kurmay albaylardan notları en çok olanlar şura gündemine alınıyor ve bunlar arasından terfiler belirleniyordu. Fakat FETÖ’nün bu sistematiği bilhassa kendi adamlarının yükselmesi adına istifade ettiğinin anlaşılmasının sonrasında YAŞ Sekreteryasının albay sayısını fazlalaştıracağı ve kurmaylığa erişmeyen albayları da yükselmeleri için teklif etmesi düşünülüyor..