TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Birgül Demirtaş, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki münasebetin yaşanan tüm siyasi bunalıma rağmen hem çok boyutlu hem de çok aktörlü olarak sürdüğünü, kamuoyunun Avrupa Birliği'ne yönelik algılamalarının da bu değişkenlikten nasibini alarak dalgalı bir seyir izlediğini belirtti.

TAM ÜYELİĞE İNANLARIN ORANI GERİLEDİ

Kamuoyunda AB üyeşiğine verilen destek ile üyeliğin gerçekleşeceğine olan inanç arasında çok büyük ayrım olduğunu vurgulayan Birgül Demirtaş, "Örneğin İKV’ nin 2015 senesinde yaptırdığı anket bilgileri doğrultusunda, AB üyeliğini destekleyenlerin oranı yüzde 62' ye çıkmış olsa bile Türkiye’ nin birliğe tam üye olacağına inananların oranı yüzde 30’ dur. Kadir Has Üniversitesi’ nin anketine göre ise 2015 senesinde AB üyeliğini destekleyenlerin oranı yüzde 65 iken 2016’ da bu oran yüzde 46’ ya düşmüş, tam üyeliğe inananların oranı ise yüzde 27’ye gerilemiştir." beyanında bulundu.

AVRUPA KAVRAMI

Tarih boyunca Avrupalı devletler ile yaşanan savaşlar, Osmanlı' nın Avrupa karşısında gerileyişi, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupalı devletlerin başlattığı işgaller, Kurtuluş savaşımız, bunun yanında kültürel ve dini farklılıklar Avrupa kavramımızın önemli bir parçasını oluşturuyor." diye konuşan Nas, bu kültürel farklılıkların ötesinde, Osmanlı' ya kadar dayanan ve Cumhuriyet dönüşümleri ile hız kazanan bir Avrupalılaşma sürecinin de mevcut olduğunu vurguladı.


Prof. Dr. Birgül Nas, "Türkiye' nin AB üyesi olmasını ister misiniz?" diye soruldupu zaman, halkın çoğunluğu bunu desteklediğini fakat tam üyeliğin gerçekleşeceğine olan inanç ve beklenti düzeyinde büyük ölçüde gerileme gözlemlendiğini ifade ederek, "Türk halkı AB üyeliğini desteklese de bunun gerçekleşmeyeceğini düşünüyor." dedi.