Resmi Gazete’de bugün yayımlanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşmasının" yürürlüğe girmesine yönelik karara göre, Türkiye, iç hukuku ve senelik bütçe ödenekleri çerçevesinde Filistin'e 10 milyon dolara kadar hibe yardımında bulunacak.

Filistin, hibeyi Gazze'nin de ihtiyaçlarını göz önüne alarak, sosyal ve ekonomik kalkınmasında yardımcı olunması ve oluşabilecek acil ihtiyaçların karşılanmasına için, bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi yönünde kullanacak.