Rekabet Kurumu, Türk Telekom ile ilgili soruşturma açtığını belirtti. Soruşturmanın bağlantı süreleri ve bağlantı ücretlerine yönelik uygulamalar üzerine açıldığı ifade edildi.

Rekabet Kurumu tarafından internet sitesinde yayınlanan açıklama şu şekilde:

"Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin toptan kiralık devre hizmetlerinin sunumunda bağlantı sürelerine ve bağlantı ücretlerine yönelik uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine hazırlanan ön araştırma, Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.

Ön araştırma sonucunda toplanılan bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.09.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli görerek; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine ilişkin olarak Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 18-33/545-M sayı ile karar verdi.

Rekabet Kurulunca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi doğrultusunda gerçekleştirilen bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun bünyesinde ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz."

Son Dakika Gündem Haberleri için aşağı kaydırın.