Terör örgütlerine yada MGK'ce devletin milli güvenliğine karşı faaliyet yaptığına karar verilen yapı, oluşum yada gruplara mensubiyeti veya bunlarla bağlantısı olduğu tespit edilen Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay ile Danıştay daire başkanı ve üyeleri, hakim ve savcılar, askeri hakimler ve Sayıştay üyleri hakkında, kurumları tarafından meslekten atılmalarına karar verilecek.

TERÖRLE ETKİN MÜCADELE YASASI KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerini karşılayan firmaların koruma ve güvenlik hizmeti bölümündeki faaliyetlerinde Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümleri uygulanacak.

Bu firmaların faaliyet alanının münhasıran muhafaza ve güvenlik hizmeti olması mecburiyeti aranmayacak. Firmalar, bu çerçevedeki faaliyetlerini ayrı bir bölüm şeklinde yapılacak.

Firmalarda özel güvenlik bölümünde istihdam edilen özel güvenlik görevlisi sayısının 10 kişiyi aşmaması durumunda en az lise mezunu olma ve özel güvenlik temel eğitim koşulu yalnızca özel güvenlik kısmında vazifeli idareciler için aranacak.

Bu firmalar, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'da yer alan ruhsat harcından muaf tutulacak. Şirketler, kendi kurumları haricindeki özel ve kamu kurumlarına özel güvenlik hizmeti veremeyecek.

Son Dakika Gündem Haberleri için aşağı kaydırın.