Türkiye ekonomisinin yakın geçmişi ve bugünkü durumu birlikte analiz edildiğinde makroekonomik istikrarın istihdam oluşturma açısından gerekli, fakat yeterli olmadığının belirtildiği 10 maddelik tasarının gerekçesinde, “Bu nedenle, işgücü piyasasında yapısal sorunların çözümüne yönelik reformların gerekliliği her geçen gün kendisini daha güçlü hissettirmektedir.

İşsizlik sorununun çözümü noktasında güvenceli esneklik yaklaşımı korunarak, yeni çalışma şekillerinin yaygınlaşması, işgücünün uyum yeteneğinin ve istihdam edilebilirliğinin artırılması ve istihdam hizmetlerinde etkinliğin sağlanması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

TBMM Genel Kurulunda, İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda değişiklik yapan tasarının maddelerinin görüşmelerine başlandı.

Tasarının görüşmelerine geçilmeden, CHP'nin "elmacılığın sorunlarına" ilişkin verdiği araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin önerisi kabul edilmedi.

AA