Yapılan genel Kurulda, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi ve yasalaştı.

Kanun, Türkiye ile Japonya arasındaki anlaşmaya yönelik olarak kurulacak üniversite ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfının kurulmasını da kapsıyor.

Anlaşma kapsamında her sene üniversiteye Hazineden yardım sağlanacak. Üniversite dışarıdan alacağı ürünler için KDV ve ÖTV'den muaf tutulacak.

Üniversite ve vakıf; kurumlar, emlak, damga, veraset, intikal, motorlu taşıtlar vergisi ile harçlardan istisna olacak.

Vakıf, hedeflerine ulaşabilmek adına yurt içi ve yurt dışında ekonomik işletme ya da sermaye şirketi kurabilecek, devralabilecek ve bu işletmelere ortak olabilecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bir ay içerisinde üniversitenin ve vakfın kuruluş muamelelerinde kullanılmak kaydıyla Maliye Bakanlığı bütçesinden gereken ödenek sağlanacak.

İstanbul'un Pendik ilçesinde, Sanayii Mahallesi'ndeki orman vasıflıları da kapsayarak mülkiyeti hazineye ait olan taşınmazlar, diğer hiçbir işleme gerek olmadan üniversiteye bedelsiz olarak verilecek.

Tasarının yasalaşmasından sonra Genel Kurulun, 19-20-21-22 Haziran günleri toplanmamasını planlayan Danışma Kurulu kararı onaylandı.

TBMM'DE 15 TEMMUZ'A KADAR ARA

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, önümüzdeki tasarı ve tekliflerin görüşülmesi için, komisyon ve hükümetin yerini almaması nedeniyle, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve öneminin açıklanması hedefiyle yapılacak oturumlar" adına, birleşimi, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00'te toplanmak üzere kapattı.