Yasalarımıza göre çıraklık ve stajda yapılan sigorta, emekliliğe tabi sigorta değil. Yatırılan primler yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına kapsayan primlerden oluşuyor. Stajyerler için ödenecek prim miktarı belirlenirken prime esas kazanç alt limiti yani brüt asgari ücret esas alınıyor.

Bu süreler emeklilik hesabına katılmadığı gibi, sigorta başlangıcı olarak da sayılmıyor. Sadece verilen sicil numarası geçerli oluyor. Yani meslek lisesi sonrasında 1988'de staj yapmış bir erkek sigortalı 50 yaşında emeklilik hakkı kazanacakken, üniversite sonrası 1994 yılında çalışmaya başlamışsa 54 yaşında emekli olabiliyor. İkincisi stajda geçen süreler prim günlerine eklenmiyor. Bunları borçlanma hakkı da verilmiyor. 

BORÇLANMA MÜMKÜN OLABİLİR

Eğer hak verilirse bugün emekliliği için bu sürelere ihtiyacı olan sigortalılar borçlanma yolu ile staj çalışmalarını hesaplarına katabilir ve primlerini artırabilir.

STAJ BORÇLANMASI YAPILAN SÜRELER

-Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurtiçinde ya da yurtdışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

-Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

-1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurtdışında resmi öğrenci olarak geçirilen süreler.

MESLEKİ EĞİTİME KATKI

Bugün sanayide olsun, KOBİ'lerde olsun en büyük eksiklik ara eleman sıkıntısı olarak görülüyor. Yani mesleki eğitime olan ilginin azlığı üretimi de etkiliyor. Yüzbinlerce işsiz mühendisi olan Türkiye kaynak yaptıracak eleman bulamıyor. Eğer meslek lisesinde başlayan staj dönemi emeklilik hesabında kullanılır hale gelirse bu okullara ilginin artacağı da aşikar.

ANNELER KULLANIYOR

Staj sigortası anneler için doğum borçlanmasında bir avantaj sağlıyor. Bilindiği gibi anneler sigortadan önceki doğumlarını borçlanamıyorlar. Ancak burada normal çalışma değil stajda geçerli sayılıyor.