Sağlık Bakanlığı'ndan PCR Testine Farklı Fiyat Tarifesi Uygulayanlara Yaptırım

Sağlık Bakanlığı tarafından PCR testi için ayrı fiyat tarifesi uygulayan kurumlara yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan PCR Testine Farklı Fiyat Tarifesi Uygulayanlara Yaptırım

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 (SARS-CoV-2) testi için sağlık kurumlarına müracatlarda, belirlenen fiyat tarifesinin dışına çıkan uygulamalar için yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Kovid-19 RT-PCR test ücretlerine ilgili bütün kamu kurum ile kuruluşları ve valiliklere yazı yollandı.

Yazıda, pandemi ile mücadele çerçevesinde Kovid-19 (SARS-CoV-2) RT-PCR testinin yurt dışı yolculuğu yapacak olan şahıslara (giden/gelen), profesyonel sporculara müsabakadan önce muhtemel kuşku ve taramalarında ve yalnızca koronavirüs hastalığı kuşkusuyla başvuran şahıslara, Mikrobiyoloji Laboratuvar ruhsatı olan bütün kuruluşlarda, Genetik Hastalıklar Tanı/Değerlendirme Merkezleri ile Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlarında Koronavirüs (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR testi yapılmasına izin verildiği hatırlatıldı.

Devlet sağlık hizmetleri fiyat listesinde koronavirüs hastalığı çerçevesinde kişilerin istekleri üzerine yapılacak olan Kovid-19 RT- PCR testleri için belirleme yapıldığı anımsatılan yazıda, katma değer vergisi (KDV) ve S908116 kodlu Kovid-19 (SARS-CoV-2) izolasyonu işlem bedeli içinde olmak üzere S908115 kodlu Kovid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR test ücretinin 250 Türk lirası olduğu kaydedildi.

Yazıda, Koronavirüs (SARS-CoV-2) RT PCR testi çalışmaya görevli bütün sağlık kurumları için Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde düzenlenen fiyatlar üzerinden test ücretinin geçerli olduğu ve RT- PCR testi için bu bedel haricinde herhangi bir bedel istenmeyeceği ve ek ücret alınamayacağının altı çizildi.

PCR TESTİ İÇİN FAZLADAN ALINAN ÜCRET GERİ ÖDENECEK

Yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlığımızın düzenlemelerine ve Bakanlığımızca yayınlanan rehber ve algoritmalar ilgili mevzuatına aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde tespit edilen fiilin niteliğine göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesine, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve 992 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen idari para cezaları ile ilgili sağlık tesisi sorumlu/mesul müdürleri hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. RT-PCR testi için fazladan alınan ücretin iadesi sağlanacak. Aykırı uygulamaların sürdürülmesi veya tekerrürü halinde ise 992 sayılı Tahririyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ilgili birimlerin faaliyetlerinin durdurulması yönünde işlem tesisi edilecek."

Yorum Yaz

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR