İzmir'de FETÖ ve bölücü terör örgütü PKK lehine suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu "sağlık sorunları" sebep gösterilerek ev hapsine çevrilen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye yapılan itiraz kabul edilmedi.

Rahip Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt'un Brunson hakkındaki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı" kararına ilişkin İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz hakkında karar verildi.

Talebi değerlendiren mahkeme, rahip Brunson'un hakkındaki tahliye sonrası, adli kontrol şartlarının kaldırılmasına dair isteği kabul etmedi ve "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın devam etmesine oy birliğiyle karar verdi.

Rahip Brunson'a isnat edilen suçları işlediğine dair aleyhine olan "kuvvetli suç şüphesi" oluşturan sebeplerde herhangi bir değişiklik bulunmadığına dair fikir beyan eden mahkeme, gerekçesini açıkladı.

"Sanık her ne kadar tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmişse de bunun sanığın aleyhine bulunan delil durumunda bir değişiklik meydana geldiği anlamı taşımaktan ziyade Türk Ceza Usul Mevzuatı'na göre tutuklama bir tedbir niteliğindedir’’ ifadelerinin yer aldığı gerkçede ‘’Özellikle sanığın sağlık durumu gibi gerektirici nedenlerin varlığı halinde sanığın kaçmasının ve delilleri karartmasının önlenmesi gibi tutuklamadan elde edilecek sonucun başkaca ceza argümanlarınca etkin biçimde sağlama imkanının bulunduğu koşullarda CMK'nın 109. maddesinde öngörülen adli kontrol tedbirlerinin bu amaca matuf sağlam bir koruma tedbiri niteliğinde olmasına, mahkememizce de bu kabul ile sanık hakkında kamuoyu ve doktrinde ev hapsi olarak da nitelendirilen 'konutu terk etmemek' ve sanığın sanığın yabancı ülke vatandaşı oluşu da gözetilerek 'yurt dışına çıkmamak' şeklindeki adli kontrol tedbirlerine hükmolunarak matuf amacın gerçekleşme şeraitinin ancak sağlanmış olmasına göre sanık müdafinin maslahata uygun düşmeyen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması veya değiştirilmesi yolundaki taleplerinin reddine karar vermek gerekmiştir’’ denildi.

Kararı itiraz yönünden bir üst mahkeme olarak değerlendiren İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi de rahip Brunson'ın avukatının isteklerini reddetti.

Son Dakika Gündem Haberleri için aşağı kaydırın.