Eli kanlı terör örgütü PKK/ PYD, ABD desteğini arkasına alarak Suriye topraklarının yüzde 23' ünü işgal etti. Terör örgütünün ele geçirdiği alanlar içinde Suriuye' nin en önemli üç barajı da bulunmaktadır.

Fırat Nehri üzerine konuşlanmış barajlar, Suriye'nin elektrik ve sulama ihtiyacının büyük kısmını karşılayabiliyor.

Harita alan ölçüm hesaplamalarına göre, PYD/ PKK, yüzölçümü yaklaşık 185 bin kilometrekare olan Suriye'nin yaklaşık 39 bin 500 kilometrekaresini elinde tutuyor.

Suriye'nin yüzde 23' ünde işgali süren örgüt, Halep’ in doğusundaki Tişrin, Rakka'nın batısındaki Tabka ve Baas barajlarını kontrol ediyor.

Dünya Bankası ve Suriye rejiminin Sulama Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiler, örgütün ABD desteğiyle ele geçirdiği üç baraj sayesinde su, elektrik kaynağı ve tarım arazisi anlamında hassas bölgelere yayıldığını gösteriyor.

TARIM ARAZİLERİNİN YARISINDAN FAZLASI ÖRGÜTÜN ELİNDE

Suriye, tarım arazilerinin 30 bin kilometrekareye denk gelen yüzde 60'lık payı, PYD/ PKK elindeki bölgede yer alıyor.

Ek olarak, eli kanlı terör örgütü Suriye'de tarım arazilerinin sulanabilen yüzde 9,4' lük kısmında hakimiyet kurdu. Sulanan söz konusu alanın yüzde 80’inine PYD/PKK'nın elindeki barajlar kaynak sağlıyor.