MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yapılabilmesi için Cumhurbaşkanının izni alınması gerekecek. Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararlarına karşı 10 gün içinde Danıştay Birinci Dairesine itiraz yapabilecek. İtirazlar en geç 3 ay içinde karara bağlanıyor ve verilen kararlar net olacak. İzin verilmesi üzerine soruşturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılacak.

MİT'E TSK'DA SORUŞTURMA İZNİ

Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'da görev yapan yetkililere ilişkin istihbarat hizmetleri MİT tarafından yürütülecek. MİT, güvenlik soruşturması çerçevesinde Bakanlık ve TSK personeli hakkında kıt'a içinde veya dışında her türlü araştırma yapabilecek.

2 BELDE İLÇE YAPILDI

OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile Aksaray'ın Sultanhanı ile Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı.

OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile Aksaray'ın Sultanhanı ile Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı. Yeni yayınlanan KHK'larla olağanüstü hal ve genel yaşama müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları hakkında önemli değişikliğe gidildi.

Yeni yayımlanan KHK ile olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamayacaklar.