Emeklilik için sigortalılık süresi, yaş ve prim gün sayısı kuralının beraber sağlanması gerekiyor. Fakat bilhassa kadın sigortalılar da sigortalılık süresi ve yaş şartı sağlanmakla birlikte, prim günü yetersiz olmaktadır.

Bu gibi hususlarda borçlanmalarla emeklilik olanağı söz konusu olabilir. 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların pek çok durumda borçlanma hakları var. Avukatlık stajı, ücretsiz izin süreleri, kadın sigortalıların doğum sonrası çalışılmayan günleri, erkek sigortalıların ise askerlik süreleri borçlanılabilmektedir.

Sigorta girişinin öne çekilmesi askerlik borçlanmasında mümkündür. Sigorta girişinden evvel yapılan askerlik borçlanılırsa sigorta girişi geri gider. Sigortalılık sonrası yapılan askerliğin borçlanılması girişi öne çekmez, sadece prim günü kazandırır. Doğum borçlanmasıyla emeklilik tarihinin erkene çekilmesi sadece stajla ilk kez sigortalı olunan tarih arasındaki doğumlar için söz konusudur.

YETERİNCE ÇALIŞMAMIŞ


Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için gereken prim ödeme sayısını dolduramamış yani yeterince çalışamamış kişilere getirilen bir haktır. Bunun arkasında belirli bir süre çalışması olan ancak yaşı sebebiyle çalışması çok daha zor olan kişilere emeklilik hakkı tanınması düşüncesi yatmaktadır.

Prim ödeme gün sayısı yetmeyen ve bu sebeple emekli olamayan fakat yaşı sebebiyle prim ödeme gün sayısını tamamlama olanağı kalmamış kişiler yaştan emeklilik hakkından yararlanabilir.

TARİHE GÖRE DEĞİŞİYOR


Yaştan emeklilik şartları ilk kez sigortalı olunan tarihe göre farklılaşır. 9 Eylül 1981'den evvel ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 sene sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3 bin 600 prim günüyle emekli olabilir.

Diğer yandan 9 Eylül 1976'dan önce ilk defa sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler 55 yaşında ve 3 bin 600 gün primle emekli olabilirler.