MHP'yi Ele Geçirme Operasyonuna 'Dur' Denildi!

Devlet Bahçeli, yayınladığı genelge ile teşkilatlara uyarıda bulundu. Muhaliflerin, partinin bayrak ve amblemlerini kullanarak siyasi faaliyette bulunmasına müsaade edilmeyeceğini kaydetti.

MHP'yi Ele Geçirme Operasyonuna 'Dur' Denildi!

Bahçeli, teşkilatlara gönderdiği genelgede, siyasi iklim şartlarındaki bozulmanın, Türkiye'yi daha da zora sokacak dinamikleri hızla harekete geçirdiğini belirtti.

DIŞ KAYNAKLI BİR PROJE VE PLANLAMA DEVREDE

Türkiye'nin adı konmamış, itiraf edilmemiş çok boyutlu kriz girdabına çekildiğini savunan Bahçeli, "Bugünlerde felaket tellalları, kaos mimarları, fitne simsarları, dedikodu ve tezvirat mahfilleri hiç boş durmamaktadır. Artan belirsizlikleri fırsat bilen, oluşan puslu havaya umut bağlayan iç ve dış karanlık odaklar oldukça faal ve etkin haldedir. Türk siyasetindeki dalgalanma gerçeği, siyasi partileri kapsamına alan bulanma ve kanama hali aslında dış kaynaklı bir proje ve planlamanın devrede olduğuna işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

AYKIRI FAALİYETLER NOT EDİLECEK

Halen olağanüstü kurultay ısrarında olanların, Siyasi Partiler Kanunu ile Tüzük hükümlerine aykırı söz ve faaliyetleri bir bir takip edilip not alınacak ve mutlaka gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Parti Tüzüğünün disiplin hükümlerine göre suç teşkil eden iş, işlem, ilişki ağı ve açıklamalar detaylarıyla değerlendirilecektir. İl ve ilçe başkanlıklarımız MHP'nin mensuplarına, siyasi ilkelerine ve politikalarına aykırı tutum ve davranışları mahallinde tespitle ve Genel Merkeze bildirmekle yükümlü olacaklardır.

SOSYAL MEDYA ÖNLEMİ

Partimizi ve dava arkadaşlarımız hedef alan iftira, çirkin yakıştırma, asılsız suçlamalar başta olmak üzere; hakaret eden, itibar suikastına tevessül eden kim olursa olsun haklarında lazım gelen tedbirler alınacaktır.

Ayrıca sosyal medya temelli ahlaksız saldırılara karşı etkin ve süratli önlemler devreye koyulacaktır. Hiçbir şekilde dava arkadaşlarımızın haksız ve mesnetsiz yere yıpratılmasına göz yumulmayacak, konuyla ilgili mücadele çok yönlü sürdürülecektir.

GÖREVLİ PROVOKATÖRLERE ZEMİN VERİLMEYECEK

Her ne olursa olsun tahrikler karşısında soğukkanlılıktan taviz verilmeyecek, parti içinde gerginlik bekleyenlerin ekmeğine yağ sürülmeyecektir. Döndürülen yalan çarkına, kurulan zalim tuzaklara, sulanan fitne koruluğuna davamızın ruh ve asaletiyle cevap verilecek, saflarımız sımsıkı tutulacaktır. Huzur ve birliğimizi tehdit eden, ülkülerimizi ve ülkemizin geleceğini karartmak için uğraşan bizden görünüp bizimle alakası olmayan müfterilere, suyu ekmeği nifak olan içimize sızmış görevli provokatörlere aradıkları zemin kesinlikle verilmeyecektir.

MUHTEMEL KORSAN VE PARALEL KURULTAY KONUSUNDA TÜM DAVA ARKADAŞLARIMIZIN AZAMİ TİTİZLİK İÇİNDE HAREKET ETMELİ

Bahçeli, partinin MYK Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda Olağan Büyük Kurultay takviminin 18 Mart 2018 olarak belirlendiğine dikkati çekerek, "Bunun dışında partimizin siyaset anlayışını tartışmaya açan, sorgulatan, küçülten, bulandıran her türlü teşebbüs ve adım yok hükmünde kalacaktır. Bu itibarla muhtemel korsan ve paralel kurultay konusunda tüm teşkilatlarımızın, tüm dava arkadaşlarımızın azami dikkat, tedbir ve titizlik içinde hareketi şarttır." ifadelerini kullandı.

Parti tüzüğü değişikliği gündemiyle MHP Büyük Kurultayı'nın olağanüstü toplantıya çağrıldığına vurgu yapan Bahçeli, şöyle devam devam etti:

"Bu mahkeme kararının kesinleşmesi ve temyiz safhasının neticelenmesi beklenmeden bu Kayyım Heyeti, Olağanüstü Tüzük Kurultayı için tarih açıklamış, delegelerimize kanunsuz çağrı yapmıştır. Halbuki, partimiz Yargıtay 18'nci Hukuk Dairesi'ne Ankara 12'nci Sulh Hukuk Mahkeme kararının temyiz başvurusunu gerçekleştirmiştir. Kaldı ki mezkur mahkeme kararının kesinleşmeden uygulanması hukuken söz konusu değildir. Bilahare parti üst kurul delegelerimizden bir kısmının müracaatıyla Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi ile Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Kayyım Heyeti'nin yetkileri ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmuştur. Ankara 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi kararının kesinleşmeden uygulanamayacağı belirlenmekle birlikte, olağanüstü kurultay çağrısı da dahil olmak üzere, bütün işlemler tedbir yoluyla dondurulmuştur.

"ORTADA KURULTAY YOK İKEN PARTİMİZİN BAYRAK VE AMBLEMLERİNİ KULLANARAK SİYASİ FAALİYET BULUNULMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararın infazı Yargıtay incelemesi sonrasına bırakılmıştır. Herkes Yargıtay'a intikal eden temyiz sürecini sabır, nezaket ve demokratik ahlakla beklemelidir. Hukuki gelişmeler çerçevesinde, Yargıtay kararının alınması zorunludur ve herkes için de bağlayıcıdır. Bu nedenle, ortada kurultay yok iken, teşkilatlarımızın meşgul edilmesine, çalışmalarının engellenmesine, partimizin bayrak ve amblemlerini kullanarak siyasi faaliyette bulunulmasına kesinkes müsaade edilmeyecektir. Halen olağanüstü kurultay ısrarında olanların, Siyasi Partiler Kanunu ile tüzük hükümlerine aykırı söz ve faaliyetleri bir bir takip edilip not alınacak ve mutlaka gerekli girişimlerde bulunulacaktır."

"TÜM TEŞKİLAT YÖNETİCİLERİMİZE GÜVENİM TAMDIR"

Partiyi ve kişileri hedef alan iftira, çirkin yakıştırma, asılsız suçlamalar başta olmak üzere hakaret eden, itibar suikastına tevessül eden kim olursa olsun haklarında lazım gelen tedbirlerin alınacağını kaydeden Bahçeli, "Sosyal medya temelli ahlaksız saldırılara karşı etkin ve süratli önlemler devreye koyulacaktır. Hiçbir şekilde dava arkadaşlarımızın haksız ve mesnetsiz yere yıpratılmasına göz yumulmayacak, konuyla ilgili mücadele çok yönlü sürdürülecektir. Her ne olursa olsun tahrikler karşısında soğukkanlılıktan taviz verilmeyecek, parti içinde gerginlik bekleyenlerin ekmeğine yağ sürülmeyecektir." değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, MHP'nin Türkiye'nin yüz akı, Türk tarihinin iftihar kutbu olduğunu savunarak, "Bu şehit yadigarı kutlu davayı hiçbir maceracı, bağımlı ve başkalarının hesabına çalışan hiçbir gafil ele geçiremeyecek, buna da güçleri yetmeyecektir. Tüm teşkilat yöneticilerimize güvenim tamdır." ifadesine yer verdi.

Takvim

Yorum Yaz