TBMM Başkanı İsmail Kahraman, parlamenter sistem, yarı başkanlık sistemi ya da başkanlık sistemi üzerinde konsensüs sağlanması gerektiğini belirterek, "Başkanlık, yarı başkanlık sistemi ya da Parlamenter sistem, ikiliği ortadan kaldırmalıdır. Bugün eğer iktidardaki partiyle Cumhurbaşkanı aynı kanaatte olmasa, Türkiye bir sürü sıkıntılara düşer, istikrar bozulur. İstikrarı sağlamada iradenin bölünmemesi lazım" dedi.

Kahraman, Meclis Başkanı seçildikten sonraki ilk röportajını AA'ya verdi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni Anayasa konusuna ve başkanlık sistemine büyük önem veriyor. Bu konuda Meclise de büyük görevler düşüyor. 1982 askeri darbesinin ürünü olan mevcut Anayasa'nın değişmesi ve sivilleşmesi için neler yapılabilir, bu konuda bir çabanız olacak mı?" sorusu üzerine, bütün siyasi partilerin seçim vaatlerinde yeni Anayasa olduğunu söyledi.

Bütün partilerde ve topyekun toplumda, Anayasa'nın değişmesi konusunda ortak görüş olduğunu belirten Kahraman, şöyle devam etti:

"1982 Anayasa'sı 177 maddedir, bu 177 maddenin 113 maddesi değişmiştir. Yani yüzde 64'ü değişmiş, 17 kere değişmiş. Bu Anayasa çağımıza ve hukuk devletine uymuyor. Dolayısıyla bu Anayasa'nın yenilenmesi lazım, yeni bir Anayasa lazım. Parlamenter sistem, yarı başkanlık sistemi ya da başkanlık sistemi üzerinde konsensüs sağlanması lazım. Yüzde 100 mümkün olmuyor ama nitekim 24. Dönemde yüzde 100 üzerinde mutabık kalınan 60 madde, 4 parti anlaştığı halde hayata geçirilemedi. Belli bir çoğunlukla anlaşmaya varılmalı ve hangisi üzerinde mutabık kalınacaksa onda mutabık kalınmalı. Fakat bu Anayasa hakikaten değişmelidir. Anayasalar ilaç prospektüsleri, tarifnameleri gibi olmamalıdır. Kanunlara yazılacak metinler Anayasa'ya yazılmaz. Anayasa ana yol göstericidir. Maddeleri azaltılmalı, yeni bir Anayasa yapılmalıdır. Benim şahsi görüşüm budur.

Muhterem Cumhurbaşkanımızın 'değişmesi lazımdır' derken, ifade ettiği de budur. Başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi ya da Parlamenter sistem, ikiliği ortadan kaldırmalıdır. Bugün eğer iktidardaki partiyle Cumhurbaşkanı aynı kanaatte olmasa, Türkiye bir sürü sıkıntılara düşer, istikrar bozulur. İstikrarı sağlamada iradenin bölünmemesi lazım. Hukukta bir kaide vardır, 'hakimiyet tecezzi etmez' diye, hakimiyet ayrılmaz, bölünmez diye. O esaslar göz önüne alınmalı. buna göre hareket edilmelidir."

- "İçtüzük, Seçim Kanunu ve Milletvekili Seçim Kanunu ele alınmalıdır"

TBMM Başkanı Kahraman, İtalya'nın ve birçok Avrupa ülkesinin koalisyonlardan çok çektiğini belirterek, "İtalya'da azınlıkta olan bir parti harekete geçti, diğer partiler katıldılar. 'Yüzde 40'ı aşan oyu alan parti dört yıl iktidardır' kaidesini getirdiler. Gensoru, düşürme, soruşturma, araştırma kaldırıldı; yüzde 40'ı aşamayan partiler varsa, en fazla yüzde 40'a yaklaşan iki parti arasında bir seçim daha yapılıyor. Dünya hep istikrar ister, Türkiyemiz de tabi istikrar ister. Bu yönden yeniden Anayasa ele alınmalıdır" dedi.

Buna bağlı olarak, birçok kez değişmiş olan TBMM İçtüzüğünün de ele alınması gerektiğini vurgulayan Kahraman, "Yasama faaliyetlerinde sıkıntı meydana getiren maddeler ele alınmalıdır. Seçim Kanunu ve Milletvekili Seçim Kanunu da yine ele alınmalıdır. Bu dönemde buna ilişkin gayret edeceğiz. İnşallah netice alırız. Tabi konsensüsle yapılması uygun bir yoldur, o yolda yürüyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Kahraman, "Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun muhalefet partisi liderleriyle yapacağı görüşmelerin" sorulması üzerine, "Sayın Başbakanımızın tavrı, meseleleri ele alışı fevkaladedir, konsensüs arıyor. İnşallah faydalı neticeler doğar. Demokrasilerde esas olan görüşmedir, fikre hürmettir ve saygıdır" diye konuştu.

İSMAİL KAHRAMAN KİMDİR

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Talebe Cemiyeti Başkanlığı, Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanlığı, Birlik Vakfı, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Kuruculuğu ve Mütevelli Heyeti Başkanlıkları, Özel Sektörde İdare Meclisi Başkanlıkları, Çalışma Bakanlığı Müşavirliği görevlerinde bulundu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı yaptı.

Refah Partisi'nden XX. ve Fazilet Partisi'nden XXI. Dönem İstanbul Milletvekilli seçildi. 54. Türkiye Hükûmeti'nde Kültür Bakanı olarak görev aldı.

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul 1. Bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak XXVI. Dönem İstanbul milletvekili seçildi. 18 Kasım 2015 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Meclis Başkan adayı olarak açıklandı. [1][2][3] 22 Kasım 2015 tarihinde 3. oylama sonucu almış olduğu 316 oyla TBMM Başkanı seçildi.[4]

Evli ve dört çocuk babasıdır.