Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Sevimli, ‘Kurban Bayramı, her yıl bu alana yaklaşık 100 milyon liralık bir hareketlilik kazandırıyor. Ama deri yüzmede uygulanan yanlış tekniklerden dolayı deride meydana gelen delikler veya zamanında tuzlama yapılmaması sebebi ile bu sektörde 20 milyon liralık bir kayba neden oluyor’ açıklamasını yaptı..

‘1,4 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİ’

Sevimli, ortalama 300 bin kişinin görev yaptığı sektörde, 2016 senesinde deri ve deri mamulleri sektörü olarak 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

KURBAN DERİSİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Kurbanın derisi, bir fakire veya hayır kurumuna verilmelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.), veda haccında Hz. Ali'ye, kurban olarak kesilen develerinin başında durmasını ve bunların derileri ile sırtlarındaki çullarını sadaka olarak vermesini, kasap ücreti olarak bunlardan bir şey vermemesini emretmiştir (Müslim, Hac, 348; Buhârî, Hac, 120, 121; Ebû Dâvûd, Menâsik, 21). Buna göre kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi caiz değildir (İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 203). Derinin satılması hâlinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 165).

Ancak kurbanın derisi, bir yoksula veya hayır kurumuna bağışlanabileceği gibi, evde namazlık, kalbur ve benzeri ev eşyası yapılarak kullanılmasında da bir sakınca yoktur.