Kişi bir an sinirlenip hasmına ağır sözler söyleyince ve bu sözler hasmının eşi ve çocuklarına yönelik hakaretlerse, o hakaret edenin meleği ona dört yılan çıkarır cehennemin dibinden, bu yılanlar kabirde cuma hariç o küfürde bulunanı sırtından ısırıp kabir eziyeti ederler.

Küfür eden ezan anında küfür ederse ve eşi hamileyse çocuğu şaşı olarak dünyaya gelir, kendisi de sebepsiz bayılma illetine tutulur, bunun nedeni meleği o küfredenin göbek deliğinden içeri cehennem sıkıntısı sokmuştur, bu kişi nereye gitse hep içinde sıkıntı olur.

Küfür eden küfrünü hasmının arkasından söylemişse ne kadar yıkansa da yıkansın hemen ter kokar.

Hasmının bir organı ya da ameli ile dalga geçip küfreden ömür boyu nasır illetine düşer.

Hasmının eşine, kızına şehvetle küfreden hiç bereketli bir mülke sahip olamaz. Malı mülkü hemen eksilir.

Hasmının Atasına sövenin mezarına pis su dolar. Küfür edenin Mezarı üzerine ne ekersen çürür.Hasmının inancına küfredenin okuyan çocuğu varsa eğitimi birden bozulup başarısız olur.

Hasmının arkasından kaş göz işareti yapıp küfreden yedi gün boyunca aile huzursuzluğuna düşer, sevdiği bir eşyası ziyan olur. Hasmına küfür etmek için bir an kollayanın vücudundan bir yeri eksilir, ömrünü ona buna muhtaç olarak tamamlar.

Küfür eden küfrünü güneş batarken ederse hasmı onu mutlak surette ve hiç zorlanmadan öldürür. Hasmına küfür ederken öldüren ağzına eritilmiş demir dökülerek cehennemde azap görür, kabrinden gözleri akmış olarak kalkar.

Hasmına Deniz üzerinde ve içinde küfür edene ölünceye kadar insanlar hep alay eder, iç bir yerde hürmet görmezler.Etrafındakiler sadece mülkünü kullanmak için ona dost görünürler.Ağzında nimet varken küfreden 9 gün dönümü süresi kadar yediği ve içtiğinden hiç bir tat almaz. Mikail (a.s) 40 gün kendisinden sorumlu nasip meleğini ondan men eder.

Kuran okurken ve akabinde küfreden KABİRDE ağzı ikiye bölünerek mahşere kadar azap görür.

Hayvanlara küfredenin evinden cenaze çok çıkar. Kendiside kimsenin bulamayacağı bir yerde ölür. Cesedi ziyadesiyle azap içinde mahşerini bekler.