Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrolüne İlişkin Teklif, Onaydan Geçti

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Meclis'in onayından geçti.

Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrolüne İlişkin Teklif, Onaydan Geçti

Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrolüne İlişkin Teklif, Onaydan Geçti

Meclis'ten geçen kanun teklifinin detaylarına göre, kamu idareleri program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyaçlarını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlayacaklar. Kamu idareleri bütçelerini kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, orta vadeli meali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık planı, stratejik planları ile program yapısına uyumlu şekilde ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacaklar.

Bütçeler, program yapısı esas alınarak kurumsal ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde Cumhurbaşkanlığınca uluslar arası standartlara uygun olarak bir sınıflandırmaya tabi tutularak hazırlanacak ve hayata geçirilecek.

Merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu’nun gider cetvelinin bölümleri analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak program itibarıyla yapaılacak

Tıp Fakültesi kurmak isteyen vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sağlık hizmetleri sunumu için asgari 200 yatak kapasitesine sahip olmaları şart koşuluyor.

Bünyesinde Tıp Fakültesi olan ve kendisine ait hastanesi bulunmayan vakıf yükseköğretim kurumlarının maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde hastaneyi ön izin belgesi veya aynı şartlara haiz bir hastaneyi devralacağına dair belgeyi Yükseköğretim Kurulu’na teslim etmesi zorunludur.

Yorum Yaz

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR