Merkez Bankası 30 koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Başvurular 04.12.2017 tarihinde saat 10:00'da başlayıp 15.12.2017 tarihinde saat 17:30'da sona erecektir. (30.11.2017) Başvuruda bulunacak adaylar, 04.12.2017 tarihinden 15.12.2017 tarihi saat 17.30'a kadar Bankanın Genel Ağ sitesi İnsan Kaynakları sayfasından, istenilen belgeleri yüklemek suretiyle elektronik olarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular onaylanmayacaktır.

İSTENİLEN ÖZELLİKLER

Mesleğin gerektirdiği konulara hakim olmak,
İnsanlarla iyi iletişim kurabilmek,
Sözel ve yazılı anlama ve ifade yeteneğine sahip olmak,
Çalıştığı kuruma karşı duyarlılığı ve kurumsal farkındalığı yüksek olmak,
Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışmayı ve spor yapmayı hayat tarzı olarak benimsemek.

BAŞVURU KOŞULLARI

Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarında lisans veya ön lisans eğitimini bitirmiş olmak, Lisans mezunları için 2017 Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 60 KPSSP1, ön lisans mezunları için ise 2016 Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 60 KPSSP93 puanı almış olmak, Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına (Silahlı) sahip olmak, 01.01.1987 ve daha sonrasında doğmuş olmak, En az 175 cm. boyunda olmak, boy ile kilo arasındaki farkın en çok 10 olması (Uygulamalı sınav öncesi boy ve kilo ölçümü yapılacak, bu şartları sağlamayanlar uygulama sınavına alınmayacaktır.), askerlik görevini yapmış olmak (Erkek adaylar için), koruma ve güvenlik görevini sürekli olarak yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olmak (Başarılı olan adaylardan renk körlüğü dahil koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmalarına engel bir rahatsızlıklarının bulunmadığını belirtir Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacaklarda aranan genel şartları taşımak. Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından yasaklı olmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.