TBMM Genel Kurulunda, Meclis İçtüzüğü'ne dair AK Parti ve MHP tarafından ortak hazırlanan değişiklik teklifinin 1-9. maddelerini kapsayan 1. bölümündeki maddeler onaylandı.

GRUP ÖNERİLERİNE DAİR DÜZENLEME


Teklif, Danışma Kurulu teklifleri üzerinde görüşme yapılmayacağı hükmünü getiriyor.

Grup önerileri üzerinde her parti grubuna verilen 10'ar dakikalık konuşma hakkı teklifle ortadan kalkıyor. Danışma Kurulunun oy birliğiyle karar alamadığı ve siyasi parti gruplarının tekliflerini ayrı ayrı Genel Kurula getirdikleri hususlarda, teklifi veren gruptan bir milletvekili 5 dakikayı geçmemek kaydıyla teklifin gerekçesini açıklayacak. Açıklamadan sonra, diğer gruplardan birer milletvekiline de isterlerse 3'er dakika söz verilecek.

GENEL KURULUN ÇALIŞMA SAATLERİ


Teklif, TBMM Genel Kurulunun çalışma saatlerini tekrardan düzenleniyor. Salı, çarşamba ve perşembe günleri 15.00-19.00 saatlerinde çalışan Genel Kurulun, teklifle salı günleri saat 15.00'ten 21.00'e, çarşamba ve perşembe günleri saat 14.00'ten 21.00'e dek çalışması öngörülüyor.

FRAK ZORUNLULUĞU KALKIYOR


Teklifle, Başkanlık kürsüsünde yer alan Başkanın frak giyme zorunluluğu ortadan kaldırılıyor. Başkanlık kürsüsünde Başkan ve görevli katip üyeler, koyu renk elbise giyecekler. Genel Kuruldaki milletvekilleri, bakanlar, TBMM idari teşkilat memurları ve diğer kamu personelinden erkekler, ceket ile pantolon giyecek ve kravat takacak; kadınlar ise ceket ve etek veya ceket ve pantolon giyecek.