Kamuya geçişleri bitirilen 1 milyon taşeron işçisinin hem geliri yükseldi hem de özlük hakları iyileşti. Hükümet, KİT'lerde çalışanlar başta olmak üzere şartlara takılarak kadroya geçemeyen taşeronlar için de çalışma başlattı.

85 BİN KİŞİNİN DAHA KAMUYA GEÇİŞİ SAĞLANACAK

Yaklaşık 85 bin işçinin kadroya alınmasını öngören çalışmanın 1-2 gün içinde bitirilmesi bekleniyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Maliye bu hususta çalışıyor. Hazine'nin duruşu bekleniyor. 1-2 güne dek iyi, olumlu haber gelir" dedi.

KİT NEDİR?

KİT, yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak isimlendirilebilir. KİT'ler, devletin bir girişimci gibi iktisadi eylemlerde bulunmak için açmış olduğu işletmelerdir. Kamu işletmeciliği, gelir sağlama gibi mali hedefin haricinde, gelir dağılımına müdahale, ekonomide istikrar yakalama ve liderlik etme, geri kalmış yerleri kalkındırma gibi ekonomik yada sosyal hedeflerin yapılmasına de dönük olabilir.

KİT'İN SERMAYESİ KİME AİT?

İlk olarak sermayelerinin hepsi devlete ait olurken, sonradan yapılan yasal bir düzenleme ile özel kesimle ortaklık biçiminde kurulmalarına izin verilmiş ve bundan sonra sayıları hızla çoğalmıştır. İlk olara özel sermaye birikiminin ve girişimci sınıfının meydana gelmesine yardımcı olmak için kurulan KİT'ler, sonraları devamlılık kazanmış ve Türk ekonomisi içinde ağırlıklı bir yer almıştır.

ÖZELLEŞTİRİLEN KİT'LER DE VAR

1980'lerin ikinci kısmından sonra KİT'lerin Özelleştirilmesi hususunda çalışmalar yapılmıştır. KİT'ler daha sonra 18.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmişlerdir. Yasada Kamu İktisadi Teşebbüsü terimi bir üst kavram olarak kabul edilmiş ve KİT'lerin İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT) ile Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)'ndan meydana geldikleri söylenmiştir. Her ikisinin de sermayesi devlete bağlıdır. Bir de sermayesi başka bir KİT'e bağlı olan kamu girişimleri vardır. Bunlar içinde Kamu Müesseseler ile Bağlı Ortaklıklar vardır.

KİT'LER NEDEN TAŞERON İŞÇİ UYGULAMASINA GİRMİYOR?

TCDD, Elektrik Üretim A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), DHMİ, benzeri kurumlar KİT'lere örnektir. KİT'lerde sözleşmeli memur olarak görev alabilir, yani KİT'lerde çalışanlar 657'li bir memur gibi haklara sahiptir. Bu sebeple taşeron işçi sınıfına girmiyorlar.

Son Dakika Gündem Haberleri için aşağı kaydırın.